Oskarżenie Jezusa było rozpatrywane w SIEDMIU etapach

Oskarżenie Jezusa było rozpatrywane w SIEDMIU etapachKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 3 – Oskarżenie Jezusa było rozpatrywane w SIEDMIU etapach:

1) PRZED ANNASZEM:

 • Ewangelia Jana rozdział 18 wersety 13 oraz 19-23: „(12) W ten sposób oddział wraz z dowódcą oraz straż żydowska schwytali Jezusa, związali Go (13) i najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku sprawował urząd arcykapłana (…) (19) Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. (20) Jezus mu odpowiedział: Ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem. (21) Dlaczego więc Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali moich słów. Oni wiedzą, co powiedziałem. (22) Po tych Jego słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? (23) Jezus na to: Jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to, a jeżeli właściwie, to dlaczego Mnie bijesz?”;

2) PRZED KAJFASZEM:

 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 24: „(24) Następnie Annasz odesłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 57: „(57) Ci, którzy pojmali Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza. Tam zebrali się nauczyciele Pisma i starsi ludu”.

3) PRZED SANHEDRYNEM (w nocy):

 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 53 (a nawet 53-64): „(53) Przyprowadzono Jezusa do najwyższego kapłana. Zebrali się tam wszyscy wyżsi kapłani, starsi i nauczyciele Pisma. (…) (55) Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć, lecz nie znajdowali. (56) Wielu wprawdzie fałszywie zeznawało przeciwko Niemu, ale ich zeznania nie były zgodne. (…) (64) Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?”. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci”.

4) PRZED SANHEDRYNEM (rano):

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 1: „(1) A gdy był wczesny ranek, wszyscy przedniejsi kapłani oraz starsi ludu zarządzili naradę przeciwko Jezusowi, aby go zabić”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 1: „(1) Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i cała Wysoka Rada podjęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 66-71: „(66) Wraz z nastaniem dnia zebrała się starszyzna, arcykapłani oraz znawcy Prawa i zaprowadzili Jezusa przed swą Wysoką Radę. (67) Tam Go przesłuchiwali: Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. Jezus na to: Cóż z tego, że powiem, i tak nie uwierzycie. (…)”.

5) PRZED PIŁATEM:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 2: „(2) Związali Go więc, wyprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 1: „(1) Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i cała Wysoka Rada podjęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi”;
 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 28: „(28) Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć Paschę””;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 1-5: „(1) Następnie wszyscy zgromadzeni wstali i zaprowadzili Go do Piłata. (2) Zaczęli Go oskarżać: „Stwierdziliśmy, że On podburza nasz naród, zakazuje płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, Króla”. (3) Piłat zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. On odpowiedział: „Ty tak mówisz”. (4) Piłat oznajmił wyższym kapłanom i tłumom: „Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku”. (5) Lecz oni coraz gwałtowniej wołali: „Podburza lud, nauczając w całej Judei. Zaczął od Galilei i doszedł aż tutaj””;

6) PRZED HERODEM:

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 7-10: „(6) Gdy to Piłat usłyszał, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. (7) A gdy się dowiedział, że podlega władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. (8) Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo od dłuższego czasu chciał Go zobaczyć. Słyszał bowiem o Nim i spodziewał się ujrzeć jakiś znak dokonany przez Niego. (9) Zadawał Mu więc wiele pytań. Lecz Jezus na żadne z nich nie odpowiedział. (10) Byli przy tym obecni wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma, którzy gwałtownie Go oskarżali”.

7) PRZED PIŁATEM (PONOWNIE):

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 11 i 13-25: „(11) Wtedy Herod wraz ze swoimi żołnierzami okazał Mu pogardę. Wyszydził Go, ubrał w lśniącą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. (…) (13) Piłat zwołał wyższych kapłanów, przełożonych oraz lud (14) i przemówił do nich (…) (23) Ale oni nalegali, krzycząc głośno, i żądali, by został ukrzyżowany. A ich krzyki wzmagały się. (24) Wtedy Piłat zdecydował, że ich żądanie ma być spełnione. (25) Uwolnił tego, którego się domagali, a który za zamieszki i zabójstwo został wtrącony do więzienia, Jezusa zaś wydał zgodnie z ich wolą”.

Poprzednia stronaNastępna strona