Było SIEDEM rodzajów zarzutów Żydów przeciwko Jezusowi

Było SIEDEM rodzajów zarzutów Żydów przeciwko JezusowiKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 4 – Było SIEDEM rodzajów zarzutów Żydów przeciwko Jezusowi

1) ŻE BLUŹNIŁ:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 65: „Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i zawołał: „Zbluźnił! Czy potrzeba jeszcze świadków? Oto teraz usłyszeliście bluźnierstwo!””,
 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 64: „Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?”. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci”.

2) ŻE CZYNIŁ SIĘ KRÓLEM ŻYDOWSKIM:

 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 12: „Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim?”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 12: „Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi”.

3) ŻE PODAWAŁ SIĘ ZA CHRYSTUSA (MESJASZA):

 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 67:
  – (BW) „mówiąc: Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś rzekł do nich: Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie”;
  – (BW-P) „Jeżeli Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam to. A On im odrzekł: Jeśli nawet wam powiem, nie uwierzycie Mi”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 2:
  – (BW) „I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem”;
  – (BW-P): „Zaczęli Go oskarżać mówiąc: Spotkaliśmy Go, jak podburzał nasz naród, zakazywał płacić podatki cesarzowi i mówił, że jest Mesjaszem-Królem”.

4) ŻE PODBURZAŁ LUD:

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 2, 5 i 14: „(2) Zaczęli Go oskarżać: ‘Stwierdziliśmy, że On podburza nasz naród, zakazuje płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, Króla’. (…) (5) Lecz oni coraz gwałtowniej wołali: ‘Podburza lud, nauczając w całej Judei. Zaczął od Galilei i doszedł aż tutaj’ (…) (14) i przemówił do nich: „Przyprowadziliście do mnie tego człowieka, zarzucając mu, że podburza lud. Tymczasem ja, po przesłuchaniu Go w waszej obecności, nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy, o którą Go oskarżacie”.

5) ŻE ZAKAZYWAŁ PŁACIĆ PODATKI CESARZOWI:

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 2: „(2) Zaczęli Go oskarżać: ‘Stwierdziliśmy, że On podburza nasz naród, zakazuje płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, Króla”.

6) ŻE BYŁ ZŁOCZYŃCĄ:

 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 30: „Oni odpowiedzieli: ‘Nie wydalibyśmy Go tobie, gdyby On nie był złoczyńcą’”.

7) ŻE PODAWAŁ SIĘ ZA SYNA BOŻEGO:

 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 7: „Żydzi odpowiedzieli: My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, gdyż czynił się Synem Boga”

Poprzednia stronaNastępna strona