Drugi ‚świat’ – jego nazwa, charakter i władca

Drugi 'świat' - jego nazwa, charakter i władcaPo zakończeniu rozważania sposobu w jaki zakończył się porządek rzeczy istniejący przed potopem, przechodzimy do zastanowienia się nad drugim „światem”.

Tak jak wspominaliśmy w pierwszych częściach tego cyklu, drugi świat, czyli porządek rzeczy, który trwa od końca potopu aż do drugiego adwentu/przyjścia Chrystusa i ustanowienia Królestwa Bożego, jest w Biblii nazywany:

  • tym światem” (między innymi w ewangelii Jana rozdziale 14 wersecie 30: „Już dalej z wami wiele mówić nie będę; albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma”; 2 Tymoteusza rozdziale 4 wersecie 10: „Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji” i Tytusa rozdziale 2 wersecie 12: „i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie”),
  • „obecnym złym światem” (Galatów rozdział 1 werset 4: „On wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca”),
  • oraz „obecnym niebem i ziemią” (2 Piotra rozdział 3 werset 7: „A to samo słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi”).

O jego charakterze możemy powiedzieć, że jest to „zły świat”, tak jak nazywa go święty Paweł w cytowanym przed chwilą Galatów rozdziale 1 wersecie 4. Jest on złym światem, ponieważ szatan, jego książę i władca, jest zły:

  • ewangelia Jana rozdział 12 werset 31: „Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata.”;
  • ewangelia Jana rozdział 14 werset 30: „Już dalej z wami wiele mówić nie będę; albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma”;
  • ewangelia Jana rozdział 16 werset 11: „o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony”;
  • 2 Koryntów rozdział 4 werset 4: „w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”;
  • Efezów rozdział 2 werset 2: „w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych”;
  • ewangelia Łukasza rozdział 4 werset 6: „(5) I zaprowadziwszy Go na górę, pokazał Mu w okamgnieniu wszystkie królestwa świata (6) i powiedział Mu diabeł: Dam Ci tę całą potęgę i przepych, bo do mnie należy, i daję je, komu chcę”.

Gdy Biblia nazywa szatana księciem, władcą, bogiem tego świata, nie chce przez to oczywiście powiedzieć, że jest on księciem i bogiem tego świata w znaczeniu wszechświata czy też literalnej ziemi, ponieważ tylko Jehowa jest Księciem i Bogiem takiego wszechświata i ziemi. Szatan jest najwyraźniej księciem i bogiem tego świata w znaczeniu obecnego złego porządku rzeczy wśród ludzi, czego wyraźnie dowodzi każdy z powyższych cytatów. Nie był on też księciem pierwszego świata, chociaż posiadał w nim pewien wpływ. Swej władzy nie otrzymał od Boga, lecz ją uzurpował, przywłaszczył sobie i jest to (tymczasowo) dozwolone, tolerowane przez Boga (dla podobnych celów, co tymczasowo dozwolone jest na zło – zainteresowanych tym tematem odsyłamy do naszej serii – Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?).

Skoro więc szatan jest władcą obecnego świata, oczywiste jest, dlaczego obecny porządek rzeczy wśród ludzi jest zły – jest tak, ponieważ jego władca jest zły i pragnie zła w swym królestwie.
Poprzednia strona
Następna strona