Symboliczne niebiosa ‚drugiego świata’ – część 2

Symboliczne niebiosa 'drugiego świata' - cz. 2Upadli aniołowie tak zręcznie używają organizacji religijnych i nauczycieli do wprowadzania błędów, że za ich pośrednictwem szatan przedstawia światłość jako ciemność, a ciemność jako światłość, zwodząc niemal cały rodzaj ludzki (Izajasza rozdział 5 werset 20: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro – złem; którzy ciemność mają za światłość, a światłość – za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz – za gorycz”).

Wśród wielu fałszywych doktryn szczególnie rozpowszechniali oni takie jak:

  • Boskie prawo królów (tzn. że „król nie może czynić nic złego”, co oznacza że władcy są bezpośrednio mianowani przez Boga jako namiestnicy i przedstawiciele; że robią tylko to, czego Bóg od nich żąda; i że On sankcjonuje wszystkie ich ustawy),
  • Boskie prawo kleru (tzn. że „osoba duchowna jest ustami i ręką Boga”, co oznacza następujące rzeczy: w sprawach religijnych Bóg przemawia i działa przez duchowieństwo; dlatego laikat ma czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć we wszystko, cokolwiek kler mu każe, i praktykować to),
  • Boskie prawo arystokracji (tzn. że „arystokraci są rządcami i jałmużnikami Wszechmocnego”, co oznacza, że Boskim upodobaniem jest, by arystokraci posiadali i kontrolowali praktycznie całą ziemię, oraz by inni byli ich niewolnikami, poddanymi lub pracownikami)
  • oraz świadomość umarłych, ich przemiana w istoty duchowe oraz ich stan błogości lub męczarnie.

Szatan udzielał wysokiego stanowiska, zaszczytu i wpływów takim fałszywym nauczycielom, którzy najlepiej służyli jego celom, udzielając świeckiego dobrobytu tym, którzy im się poddawali i rozpowszechniali te doktryny, które w przeciągu „drugiego świata” utrzymywały ludzkość w poddaństwie jemu. Jednocześnie z okrucieństwem przeciwstawiał się i prześladował nauczycieli prawdy i ich zwolenników – zarówno w pogaństwie, jak i w chrześcijaństwie.

Światło, jakie owe gwiazdy szatana rzucają na ludzi, jest bardzo zwodnicze. Nie pozwala im ono widzieć rzeczy w odpowiedni sposób, tak jak sugeruje to inna obrazowa figura biblijna dotycząca pijaństwa. Takie zwodnicze światło jest dobrze ilustrowane przez fosforyzujące światło jakie jakiś czas temu zostało wynalezione przez naukowców, które wszystko stawia w niewłaściwej odległości. Oświetlone nim bliskie przedmioty wydają się być odległe i zmienione w kształcie, podczas gdy przedmioty odległe wydają się inne i bardzo bliskie, co jest wynikiem szczególnego działania tego światła. Właśnie podobne do tego symboliczne światło jest emitowane przez symboliczne gwiazdy niebios drugiego świata.

Tego też powinniśmy zresztą oczekiwać od symbolicznych niebios szatana, ponieważ on, jako „władca, który rządzi w powietrzu” (Efezów rozdział 2 werset 2) jest „kłamcą i ojcem kłamstwa”, a „gdy mówi kłamstwo, mówi je od siebie” (ewangelia Jana rozdział 8 werset 44). Wystrzegajmy się jego fałszywych niebios!
Poprzednia strona
Następna strona