Aniołowie ‚niebiosami’ ‚pierwszego świata’ – część 2

Aniołowie 'niebiosami' 'pierwszego świata' - cz. 2W poprzedniej części naszego cyklu wskazaliśmy, że szatan zwiódł pewną część aniołów sugerując im prawdopodobnie następujące myśli: „Wasze niepowodzenie jest spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego lekarstwa na grzech człowieka. Staje się on coraz gorszym z powodu dziedzicznej deprawacji. Czysta woda potrzebuje czystego źródła. Jeśli oczyścicie źródło, otrzymacie czystą wodę. Rodzaj ludzki jest nieczysty, ponieważ dziedzicznie pochodzi z nieczystego źródła. Macie moc materializowania ludzkich ciał, użyjcie więc tej władzy, bierzcie sobie kobiety za żony i zakładajcie rodziny; waszą bezgrzeszność przekażecie potomstwu, i niebawem, dzięki czystemu dziedziczeniu, grzech zniknie wśród ludzkości”.

Uważamy tak dlatego, ponieważ: (po 1) z wyjątkiem szatana inni aniołowie zgrzeszyli dopiero relatywnie niedługo przed potopem i to przy udziale szatana:

  • 1 Piotra rozdział 3 wersety 19-20: „(Chrystus) (19) Jego mocą poszedł również, aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, (20) które niegdyś, za dni Noego, nie okazały posłuszeństwa. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie”;
  • 2 Piotra rozdział 2 wersety 4-5: „(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych”;

(po 2) szatan doprowadził do grzechu wielu aniołów i (po 3) aniołowie zgrzeszyli przez zawieranie związków małżeńskich z kobietami i zakładanie rodzin

  • 1 Mojżeszowa rozdział 6 wersety 2 i 4: „(2) Synowie Boga spostrzegli, iż córki człowiecze są piękne; pojęli więc za żony te wszystkie, które sobie upodobali. (4) W owych czasach byli na świecie olbrzymi – a także i potem – kiedy to synowie Boga współżyli z córkami człowieczymi, a one im rodziły [synów]. Byli to przesławni mocarze zamierzchłych czasów”;
  • list Judy rozdział 1 wersety 6 i 7: „(6) Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. (7) Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia”;

i w ten sposób opuścili swoje mieszkanie – swój poziom życia istot duchowych – i stali się winnymi cudzołóstwa oraz udania się za obcym ciałem, naturą inną od swej własnej. Święty Juda podaje nam, że w tych sprawach postąpili tak samo, jak później uczynili to mieszkańcy Sodomy.

Jednak potomstwo tych anielskich ojców i ludzkich matek nie było bezgrzeszne; wydaje się, że powiększyli oni tylko niegodziwość ludzi sprzed potopu (1 Mojżeszowa rozdział 6 wersety 4-6: „(4) W owych czasach byli na świecie olbrzymi – a także i potem – kiedy to synowie Boga (aniołowie) współżyli z córkami człowieczymi, a one im rodziły [synów]. Byli to przesławni mocarze zamierzchłych czasów. (5) I Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na świecie i że wszelkie ich zamysły kierują się ku złu. (6) Pożałował więc Jahwe, że uczynił ludzi na ziemi, i zasmucił się w swym sercu”).

Postępowanie aniołów w tej kwestii było zupełnie samowolne. Możemy przypuszczać, że gdy szatan po raz pierwszy podsunął taką sugestię, przeważającej większości z nich – a może nawet wszystkim, wydała się ona trafna. Jednak niektórzy spośród aniołów z pewnością mieli wątpliwości co do jej słuszności, ponieważ Bóg nigdy nie zaaprobował takiego postępowania. Część z nich odmówiła przyjęcia tej sugestii bez Boskiego upoważnienia. Byli jednak i tacy, którzy pozwolili, by ich gorliwość w reformowaniu ludzkości odsunęła na bok właściwą ostrożność. Idąc za sugestią szatana, zamiast zreformować ludzkość, sami popadli w grzech i jeszcze bardziej pogrążyli w nim ludzkość.

W ten sposób niebiosa, symboliczne niebiosa „pierwszego świata” przestały odpowiadać Boskim celom jako religijni nauczyciele i przywódcy, symboliczne gwiazdy. Jaka to przy okazji poważna lekcja dla nas, abyśmy przed podjęciem się czegokolwiek zawsze we wszystkim szukali woli Pana – jeśli chcemy być jednością z Nim!
Poprzednia strona
Następna strona