Deszcz Biblii – cz.2: Historia Mary (Marii) Jones

Deszcz Biblii - cz.2: Historia Mary (Marii) JonesRozważmy teraz historię, w jaki sposób dano pierwszy impuls do zakładania towarzystw biblijnych, które rozpowszechniają Pismo Święte, jako obfity deszcz pochodzący z chmur biblijnych prawd na temat prawdziwej wolności, równości i braterstwa.

Wrócimy w tym celu jeszcze raz do 1 Królewskiej rozdziału 18 wersetów 43-45: „(42) Achab poszedł jeść i pić, a Eliasz udał się na szczyt Karmelu. Padł [na kolana] na ziemię, włożył swoją twarz między kolana. (43) Wówczas odezwał się do swojego sługi: „Idź i popatrz w stronę morza”. Ten poszedł, popatrzył i odpowiedział: „Nie ma nic!”. Rozkazał mu powtórnie: „Wracaj siedem razy”. (44) Za siódmym razem powiedział: Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza! Wtedy mu rozkazał: Idź, powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. (45) Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel”.

W każdym z siedmiu ruchów reformatorskich, pokazanych w siedmiokrotnym wypatrywaniu przez sługę Eliasza, podejmowano wysiłek uzyskania szerokiej dystrybucji Biblii. Wysiłki te nie przynosiły jednak żadnego skutku aż do chwili rozpoczęcia się ostatniego z nich – metodyzmu. Walijski kapłan metodystyczny, pan Charles z Bala, oraz walijska metodystyczna młoda dziewczyna, Mary (Maria) Jones z Llanfihangel, stali się narzędziami użytymi przez Pana do dania temu ruchowi impulsu niezbędnego do jego zaistnienia.

Ta młoda dziewczyna, urodzona 16 grudnia 1784 roku, była biedna, bystra i pobożna; od dzieciństwa bardzo pragnęła posiadać Biblię, która wówczas należała w Walii do rzadkości. By móc kupić Biblię, w wieku 10 lat zaczęła oszczędzać pieniądze, które otrzymywała lub zarabiała, a które inne dzieci wydałyby na słodycze. Przez 6 lat oszczędzała wszystko, co mogła zdobyć, zawsze pamiętając o swym celu, aż w końcu zebrała wystarczającą kwotę na swoją Biblię! Jakież to było ubóstwo, które dla kupienia Biblii wymagało 6 lat ścisłego oszczędzania! I jakież poświęcenie, o chwalebna myśli! Usłyszała, że pan Charles z Bala, mieszkający w odległości około czterdziestu jeden kilometrów, sprzedawał Biblie. Wiosną roku 1800 ta poświęcona dziewczyna, przepełniona najbardziej gorącymi pragnieniami zdobycia Biblii (w typie jest to częścią owej żarliwej modlitwy Eliasza z wersetu 42), szła boso owe 41 km do Bala, żeby ją kupić. Jednak cały zapas pana Charlesa został sprzedany, z wyjątkiem kilku egzemplarzy obiecanych już innym, a wydawcy walijskich Biblii zakończyli działalność! Na wieść o tym rozpłakała się z rozczarowania, a jej łzy błagały bardziej niż jej słowa. Pan Charles pozwolił jej wziąć jedną z tych, którą komuś już obiecał. Szczęśliwa w sposób niemożliwy do opisania słowami, szła z powrotem boso kolejne 41 km do domu.

„Głód Biblii”, podkreślony tym wydarzeniem i stale obecny w jego umyśle, podpowiedział pomysł stworzenia towarzystwa biblijnego, co pobudziło pana Charlesa do prób zorganizowania takiego towarzystwa w celu wyłącznego wydawania Pisma Świętego. Jesienią roku 1802 na spotkaniu towarzystwa traktatowego w Londynie nadał siłę błaganiom o założenie towarzystwa biblijnego, opowiadając historię Mary Jones i jej Biblii. Słuchacze zostali zelektryzowani biblijnym duchem prawdziwej wolności, równości i braterstwa, widocznym w Mary Jones i panu Charlesie. Historia ta stała się częścią traktatu/broszury nawołującego o Biblię dla całego świata i pobudziła potężny ruch w całej Brytanii, a później także w innych krajach, w kierunku biblijnej wolności, równości i braterstwa, które wynikają z rozpowszechniania Biblii, antytypu „chmur i wiatru” (o czym szerzej pisaliśmy w poprzednim odcinku), które najpierw, w 1804 roku, doprowadziły do utworzenia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, a następnie innych towarzystw biblijnych.

Parafrazując Zachariasza rozdział 4 werset 10 można powiedzieć: „Nie gardźcie dniem małych początków”. Przez tę pokorną, poświęconą metodyską młodą dziewczynę oraz przez tego pokornego, poświęconego metodyskiego kapłana zapoczątkowany został ruch, który doprowadził do powstania ogromnych towarzystw biblijnych oraz do rozpowszechniania Biblii lub jej części w setkach milionów sztuk, w ponad 3312 językach rozsianych po całej ziemi! Biblia jest pochodnią prawdziwej wolności, równości i braterstwa. Jej wyzwolenie, szczególnie począwszy od roku 1804, zapobiegło zapanowaniu papiestwa nad współczesnym światem poprzez absolutyzm! Chwała niech będzie naszemu Bogu za to wielkie błogosławieństwo!

Bardziej szczegółowo historię o Mary Jones i Biblii można znaleźć w naszej trzyczęściowej serii pod tym właśnie tytułem. Jej pierwszy odcinek jest dostępny TUTAJ.
Poprzednia stronaNastępna strona