Wstęp i nazwa klasy ‚Wielkiej Kompanii’

Wstęp i nazwa klasy 'Wielkiej Kompanii'Do tej pory w naszych seriach przedstawialiśmy praktycznie samo „mleko słowa Bożego”, i w przewidywalnej przyszłości się to nie zmieni, niemniej od czasu do czasu chcielibyśmy poruszyć także sprawy związane z bardziej „twardym pokarmem”, dla bardziej doświadczonych badaczy Słowa Bożego. Aby jednak nie tylko oni mogli skorzystać z treści jakie wówczas będziemy przedstawiali, pomyśleliśmy o niniejszej serii, jako o swego rodzaju „pomoście”, który w streszczeniu wprowadzi w te głębsze zagadnienia zawarte w Biblii – to jest pomoże w zauważeniu, że Biblia mówi nie tylko o klasie Kościoła, czyli „Maluczkim Stadku” lub „Oblubienicy Barankowej”, oraz o świętych Starego Testamentu – „Starożytnych Godnych”, ale także o innych klasach ludu Bożego, jakie Bóg rozwija w różnych okresach Swojego Planu.

Jedną z tych klas, bardzo znaczącą i wielokrotnie pod różnymi symbolami omawianą w Biblii, jest klasa określana przez nią jako „Wielka Kompania” – a w bardziej nowoczesnych przekładach „Wielki Tłum”, „Ogromny Tłum”, „Wielki Lud”, „Wielkie Grono” i podobnie. Wybraliśmy do używania w naszych seriach nazwę „Wielka Kompania” dlatego, że większość literatury jaka została na jej temat napisana (a jest tego dobrych kilka tysięcy stron w różnych książkach i czasopismach), używa właśnie takiego określenia, lub określenia „Wielkie Grono”, stąd zainteresowani większą ilością informacji na temat tej klasy będą mieli łatwiejszą drogę do znalezienia ich. Pewne uwagi na temat tej klasy wskazaliśmy już w 37 odcinku naszej serii „Bóg jest nie tylko miłością”, ale z uwagi na obszerność materiału był to zaledwie drobny wstęp. Obecna seria także będzie stanowiła tylko streszczenie i ogólne uwagi odnośnie niej, ale mamy nadzieję, że mimo to jej rozważenie okaże się błogosławieństwem.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, Biblia w różnoraki sposób określa tą klasę, między innymi:

  • w proroctwie Joela, rozdziale 2 wersecie 29 (lub, w niektórych przekładach, rozdziale 3 wersecie 2) nazwana jest ona „służebnicami”: „Także na sługi i służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha”,
  • w Psalmie 45 wersecie 15 „pannami, towarzyszkami jej (Kościoła – Oblubienicy Barankowej) (w nowszych przekładach „dziewicami, jej druhnami”): „(14) W całej pełni chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. (15) W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie”,
  • a w Objawieniu rozdziale 7 wersecie 9 i rozdziale 19 wersecie 6 właśnie „ludem wielkim” (lub innymi powyżej wymienionymi nazwami): „(9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy”; „(6) I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący”.

I tak dalej – inne jej określenia będziemy wskazywali w miarę rozwijania tego tematu i innych odpowiednich serii.

Jednostki z tej klasy przez Wysokie Powołanie początkowo były zaproszone do Boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem:

  • 2 Piotra rozdział 1 werset 4: „Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze”;
  • Rzymian rozdział 8 werset 17: „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami — dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale”;
  • Efezjan rozdział 4 werset 4: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani”.

Niestety, nie wypełniały one wiernie swych ślubów poświęcenia, w wyniku czego musiały być przeniesione do klasy drugorzędnej…
Następna strona