Ich klasowe stanowisko i zadania – cz.2

Ich klasowe stanowisko i zadania – cz.2Członkowie tej klasy muszą przejść przez „wielki ucisk”, w czasie którego oczyszczą swe szaty i wybielą je w krwi Baranka:

 • Objawienie rozdział 7 werset 14: „Ty wiesz, mój Panie — odpowiedziałem. A on do mnie: To są ci, którzy przeszli wielki ucisk. Wyprali oni swoje szaty, wybielili je we krwi Baranka”.

W tym wielkim ucisku ich błogim przywilejem będzie ogłaszanie chwalebnego poselstwa:

 • Objawienie rozdział 19 werset 6: „Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie!”.

Pomimo smutku i cierpień związanych z niszczeniem ich ciała oraz ich oczyszczaniem się, przez łzy będą się cieszyć, że Oblubienica, Małżonka Baranka, została skompletowana w liczbie i w świętości, a także będą głosić Jej uwielbienie z Panem:

 • Objawienie rozdział 19 wersety od 6-8: „(6) Wtedy doszedł mnie głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem: Alleluja! Pan, nasz Wszechmogący Bóg, objął panowanie! (7) Cieszmy się! Weselmy! Oddajmy Mu chwałę! Bo nadeszło wesele Baranka! Jego Małżonka — gotowa! (8) Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych”.

Ich duch, nowe stworzenie, będzie zachowane w dniu Pana Jezusa:

 • 1 Koryntian rozdział 5 werset 5: „Oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w on dzień Pana Jezusa”;
 • 2 Koryntian rozdział 5 werset 17: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe”.

Jako druhny, z radością będą uczestniczyć w niebie w wieczerzy/uczcie weselnej Baranka:

 • Objawienie rozdział 19 werset 9: „I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże”;
 • Psalm 45 wersety 15 i 16: „(14) W całej pełni chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. (15) W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie. (16) Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla”.

Będąc wówczas istotami duchowymi takimi jak aniołowie, będą mieli przywilej służyć Panu w Jego Świątyni, tzn. jako Lewici:

 • Objawienie rozdział 7 werset 15: „Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie”,

natomiast Jezus i wierny Kościół będą żywymi kamieniami tej Świątyni oraz Kapłanami:

 • Objawienie rozdział 1 werset 6: „I uczynił nas królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen”;
 • Objawienie rozdział 5 werset 10: „I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi”;
 • Objawienie rozdział 20 werset 6: „Szczęśliwy i święty ten, kto weźmie udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takimi druga śmierć nie ma władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa. Będą też z Nim królować przez tysiąc lat”.

Doświadczenia i ciężkie przeżycia tych Lewitów przejdą do przeszłości, a wieczna łaska Boga będzie z nimi na poziomie bytu niższym od poziomu Oblubienicy:

 • Objawienie rozdział 7 wersety 15-17: „(15) Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie. (16) Już nie zaznają głodu ani pragnienia, już nie porazi ich słońce ani żaden upał, (17) bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę”.

Tak więc dzięki łasce i miłosierdziu Boga ci krnąbrni bracia, po doprowadzeniu do pokuty, „będą zachowani, ale tak jak przez ogień”, tracąc nagrodę – Boską naturę i współdziedzictwo z Chrystusem, czego dostąpią wierni:

 • 1 Koryntian rozdział 3 wersety 14 i 15: „(14) Jeśli jakaś budowla wytrzyma, budowniczy dostanie zapłatę. (15) Ten, którego budowla spłonie, poniesie stratę, sam jednak ocaleje, ale tak, jakby przeszedł przez ogień”;
 • Objawienie rozdział 3 werset 11: „Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony”.

Poprzednia stronaNastępna strona