‚Dwójnasób’ Izraela – fakty i teoria

W niniejszym artykule autor szerzej zajmuje się tematem powodu braku owej Bożej łaski przez minione prawie 19 stuleci (w momencie pisania tego artykułu w 1910 r.), omawiając Biblijne i historyczne świadectwa odnośnie czasu początku i końca tego okresu, to jest czasu, gdy Boska łaska miała do nich powrócić, skutkiem czego mieli między innymi odzyskać swoje państwo i nigdy więcej nie zostać już ponownie rozproszeni.

Spis treści:

 1. Wstęp
  Wstęp do rozważań nad tematem czasu utraty i powrotu Boskiej łaski do Izraela.
 2. 1845 i pół roku łaski dla Izraela
  Niniejszy odcinek dotyczy obliczenia długości czasu Boskiej łaski dla narodu Izraelskiego – że cały okres czekania Izraela na królestwo, pod Boską łaską i uznaniem, wynosił 1845 i 1/2 lat.
 3. Zakończenie okresu niełaski dla Izraela
  W niniejszym odcinku autor zauważa, że okres niełaski dla Izraela trwał dokładnie taką samą długość, co czas łaski dla nich – to jest 1845 i 1/2 lat, który zakończył się w 1878 roku i odtąd łaska powoli wraca do tego narodu.. 
 4. Czas niełaski i rozproszenia, oraz powrót z niego
  W tym odcinku autor porusza niektóre proroctwa odnośnie rozproszenia w wyniku tej niełaski. Mówi też o powrocie Izraela z owego rozproszenia – że Bóg obiecał zebrać ich z powrotem, przywrócić im utracone państwo i nigdy w przyszłości już ich nie rozproszyć.
 5. Dwójnasób, czyli równoległość, był przepowiedziany
  W cytowanej tu części artykułu autor wykazuje, że dwójnasób – dokładna równoległość czasu łaski i niełaski Izraela – był przepowiedziany w Biblii, oraz wskazuje 4 powody ich zaślepienia
 6. Dokładny dzień zmiany został wskazany
  W ostatnim odcinku tego artykułu autor skupia się na wskazaniu proroctw zapowiadających ten dwójnasób, mówiących o jego środku i mówiących z perspektywy jego zakończenia.