Pascha pierworodnych

W poprzednim artykule autor zastanawiał się nad znaczeniem Nowego Przymierza, jego Pośrednikiem i wypływającymi z niego korzyściami. Natomiast bieżący artykuł dotyczy Paschy – przypomina powody dla których była obchodzona i wskazuje jej głębsze znaczenie.

 1. Wstęp oraz Przejście anioła śmierci
  Przypomnienie powodów dla których Pascha była obchodzona, historyczne okoliczności związane z jej ustanowieniem i wskazanie jej głębszego znaczenia, szczególnie skupiając się na dziesiątej pladze i na sposobie jej uniknięcia
 2. Pascha pierworodnych
  Obserwacje autora z przygotowań oraz obchodów święta Paschy, tak jak wykonywali je Żydzi w trakcie jego podróży do Jerozolimy (na przełomie XIX i XX wieku)
 3. Interpretacja znaczenia Paschy
  Wstęp do zinterpretowania znaczenia Paschy: ukrytego w niej obrazu dotyczącego części Boskiego Planu zbawienia całej ludzkości
 4. Dziesiątego dnia pierwszego miesiąca – cz.1
  Autor rozwija temat wskazując na antytyp Baranka Paschalnego oraz na przyszłe królestwo Mesjasza
 5. Dziesiątego dnia pierwszego miesiąca – cz.2
  CDN rozważań znaczenia Paschy – antytypu Baranka Paschalnego oraz przyszłego królestwa Mesjasza
 6. Kościół pierworodnych
  Antytyp pierworodnych Izraelitów, którzy jako jedyni byli zagrożeni podczas przejścia anioła śmierci
 7. Nie tylko pierworodni
  Warto zauważyć, że nie tylko pierworodni byli wyzwoleni, o czym często się zapomina – szczególnie w antytypicznym znaczeniu tego wyzwolenia