Siedem czasów karania. Okres 2520 lat.

Niniejszy artykuł mówi o siedmiu czasach karania Izraela – ich powodach, czasie rozpoczęcia i zakończenia..

Spis treści:

 1. Siedem czasów
  Bóg przewidział, że Izraelici złamią swoją umowę z Nim i zapowiedział, że w takim przypadku przez określoną ilość czasu – „siedem czasów” – będzie ich karał, ale następnie niezawodnie przywróci ich do swojej łaski
 2. ‚Precz z koroną’ – ‚w gruzy je obrócę’
  Okres „siedmiu czasów” niełaski trwał 2520 lat, począwszy od Sedekiasza, co oznaczało, że miał się on zakończyć się przed końcem października 1914 roku
 3. Czasy pogan
  W tym odcinku tego opublikowanego w 1910 roku artykułu, autor proponuje spojrzenie na ten sam temat z innego punktu widzenia i odnosi się do wizji danej Nabuchodonozorowi ilustrującej koniec rządów pogan na świecie –  w której wielki posąg ze snu Nabuchodonozora reprezentował autokrację i światową supremację z ludzkiego punktu widzenia
 4. ‚Precz z koroną’ – ‚w gruzy je obrócę’
  Tu autor wskazuje, że te same rządy z Boskiego punktu widzenia są zobrazowane jako żarłoczne, dzikie bestie, które depczą i pożerają ziemię