Jubileusz odnowy

W poprzednim artykule autor omawiał długość trwania czasu niełaski dla Izraela, tematem obecnego artykułu jest natomiast antytypiczny wielki Jubileusz, który między innymi miał oznaczać przywrócenie Izraela do Boskiej łaski, ich ponowne zamieszkanie we własnej ziemi i kontrolowanie Palestyny oraz zesłanie błogosławieństw Abrahamowych poprzez nich dla wszystkich ludzi.

Spis treści:

 1. Wstęp
  Wstęp i ogólne informacje na temat ustanowionych przez Boga cykli jubileuszowych
 2. Rok jubileuszowy Izraela
  Opis i znaczenie roku jubileuszowego oraz tego, co on oznacza w antytypie – zarówno dla Żydów, jak i dla całej ludzkości
 3. Dęcie w szofar (róg barani)
  Rozważenie antytypu wydarzeń i warunków mających miejsce na początku roku jubileuszowego w Izraelu
 4. Pozaobrazowy (antytypiczny) Jubileusz już się rozpoczął
  Ów Wielki Jubileusz, osiągany przy pomocy takiej samej metody obliczania jak poprzednio – to jest 50 x 50 lat = 2500 lat, już się rozpoczął
 5. Matematyczne obliczenia
  Poprzedni odcinek zakończył się pytaniem: kiedy powinniśmy rozpocząć liczenie tego cyklu? I w obecnej części autor odpowiada na to pytanie.
 6. Jubileusz według proroctw
  Ta samą sprawa – data rozpoczęcia się tego Wielkiego Jubileuszu, ukazana z innego punktu widzenia – tj. z punktu widzenia proroctw