Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami żeby powrócić do Boskiej łaski?

W tym artykule autor wykazuje, że tak nie jest. Wskazuje, że istnieje głęboka różnica między chrześcijaństwem z czasów apostołów, a „nominalnością”, jaka istnieje obecnie, podając się za chrześcijaństwo, oraz że to odwieczne błędy chrześcijan przeszkadzają w rozpoznaniu przez Żydów Jezusa. Proponuje także sposób w jaki zwrócić się w tej kwestii do zainteresowanych spośród nich, oraz wskazuje na rozmaite fragmenty Pisma Świętego związane z tematem.

 1. Wstęp
  Autor wskazuje, że istnieje głęboka różnica między chrześcijaństwem z czasów apostołów, a „nominalnością”, jaka istnieje obecnie, podając się za chrześcijaństwo.
 2. Niektóre różnice Żydów
  W kolejnej części autor zajmuje się pewnymi kwestiami, które są naturalne dla Żydów i pozwalają im łatwiej odrzucać irracjonalne i niebiblijne wyznaniowe przedstawienia spraw odnoszących się do Boga
 3. Żydzi nie powinni być chrystianizowani
  W tym odcinku autor kontynuuje te myśli i wskazywanie odwiecznych wyznaniowych błędów chrześcijan – koncentrując się szczególnie (choć skrótowo) na trójcy
 4. Ziemskie i niebiańskie obietnice
  W kolejnym odcinku autor kontynuuje myśli z poprzedniego, oprócz trójcy, skupiając się (skrótowo) także na czyśćcu i (szczególnie) wiecznych mękach
 5. Jezus szanowany jako wielki Żyd
  W tym odcinku autor wskazuje, że to owe błędy przeszkadzają w rozpoznaniu przez Żydów Jezusa, oraz proponuje sposób w jaki zwrócić się w tej kwestii do zainteresowanych spośród nich
 6. Co mówi Pismo Święte?
  W ostatnim odcinku tego artykułu autor wskazuje na rozmaite fragmenty Pisma Świętego związane z tematem