Syjonizm to Boskie wezwanie

W tym artykule autor zastanawia się m.in. nad słowami Psalmu 102 wersetów 14-17: „Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. Słudzy twoi bowiem kochają jego kamienie i żalą się nad jego ruiną. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały twojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej” – Psalm 102 wersety 14-17.

 1. Wstęp
  Powyższy Psalm jest uważany za proroczy, tak przez chrześcijan, jak i Żydów, którzy stosują go do siebie samych. Zgadzamy się, że istnieje duchowy i cielesny Izrael. Jednak uważamy, że chrześcijanie pomylili się stosując całe Pismo do siebie i nie dostrzegając, że duża część obiecanych nadchodzących błogosławieństw należy do Izraela cielesnego… 
 2. „Panowanie grzechu zostanie zniszczone” oraz „Przeszkoda zostanie usunięta”
  W dziś cytowanych dwóch częściach tego artykułu autor wskazuje, że panowanie grzechu zostanie w przyszłości usunięte i podobnie usunięta zostanie przeszkoda do uzyskania wielkich błogosławieństw przepowiadanych przez Pismo
 3. Tak, nadszedł czas postanowiony
  W tym odcinku autor zwraca uwagę na to, że Bóg nie działa przypadkowo lub chaotycznie, lecz według planu, jaki ustanowił przed założeniem świata
 4. Syjonizm pierwszym wezwaniem
  W tym odcinku autor mówi o tym, że w istocie na ziemi nie ma chrześcijańskich rządów, a nazwa „chrześcijański” w stosunku do nich jest przykrą pomyłką, oraz zajmuje się ówczesną sytuacją geopolityczną Żydów
 5. Głos – ‚Die Stimme’
  W ostatnim odcinku tego artykułu autor zapowiada, na podstawie proroctw biblijnych, w nieodległej przyszłości (z jego punktu widzenia) powrót Żydów do Palestyny