Nowe Przymierze Izraela

W poprzednim artykule autor zajmował się cyklem jubileuszowym i wykazaniem, że Wielki Jubileusz już się rozpoczął. Natomiast tematem niniejszego artykułu jest Nowe Przymierze, jakie Bóg zapowiedział, że zawrze z Izraelem przy udziale skuteczniejszego Pośrednika niż był Mojżesz – Mesjasza…

 1. Wstęp
  Żydzi rozumiejąc iż obiecane Abrahamowi błogosławieństwa dla świata są nieodłącznie związane z ustanowieniem i przestrzeganiem Boskiego prawa, oczekiwali, że będą one związane z przymierzem jakie Bóg zawarł z nimi jako narodem i z uprzednim przyjściem Mesjasza…
 2. Nowy Pośrednik
  W tej części autor zajmuje się czasem ustanowienia Nowego Przymierza i niektórymi aspektami jego wyższości nad Starym Przymierzem (Przymierzem Zakonu)
 3. Oczekiwanie na Wielkiego Pośrednika
  Rozważanie oczekiwania na lepszego, większego pośrednika niż Mojżesz, który pojedna ludzkość z Bogiem i zaprowadzi Królestwo Boże na ziemi
 4. Korzyści Nowego Przymierza
  Niektóre korzyści jakie z Nowego Przymierza otrzymają zarówno Żydzi, jak i wszystkie inne narody