Naród wybrany – jego szabat i jubileusz

Bieżący artykuł dotyczy głównie Wielkiego Jubileuszu – czym on jest, jakie ma znaczenie i – że on już się rozpoczął.

  1. Żydowski szabat
    Autor zwraca uwagę na żydowski szabat i jego znaczenie, oraz na cykle lat jubileuszowych oraz ich znaczenie…
  2. Figura i pozafigura (typ i antytyp) jubileuszu
    … mówi o obliczaniu początku Wielkiego Jubileuszu…
  3. Wielki jubileusz
    … i w wielkim skrócie odnosi się do dowodów na to, że czas owego Wielkiego Jubileuszu już się rozpoczął