Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.4: Bóg ofiaruje usprawiedliwienie pokutującemu i wierzącemu w zasługę Jezusa grzesznikowi

Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.4: Bóg ofiaruje usprawiedliwienie pokutującemu i wierzącemu w zasługę Jezusa grzesznikowiCzwarty zarys jaki zawiera się w doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary wskazuje, że Bóg przez Swoje Słowo darmo ofiarowuje usprawiedliwienie pokutującemu grzesznikowi, który serdecznie wierzy Jego obietnicom mówiącym, iż przez zasługę Jezusa przebaczy mu i będzie go traktował jako sprawiedliwego w Chrystusowej sprawiedliwości:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 47: „i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom — poczynając od Jerozolimy — opamiętanie dla przebaczenia grzechów”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 19: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”;
  • Dzieje Apostolskie rozdział 13 wersety 38-39: „(38) Niech zatem, bracia, będzie wam wiadome, że za Jego sprawą ogłasza się wam odpuszczenie grzechów i wszystkiego, z czego w Prawie Mojżeszowym nie mogliście zostać usprawiedliwieni. (39) To w Nim właśnie każdy wierzący dostępuje usprawiedliwienia”;
  • Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26: „(25) którego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów (26) w [okresie] powściągliwości Boga, dla okazania swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego [człowieka, który jest] z wiary w Jezusa”.

Poprzednia stronaNastępna strona