Boska miłość – część 4: Elementy składowe Boskiej miłości – cz. 1

Boska miłość - część 4: Elementy składowe Boskiej miłości - cz. 1Po wskazaniu że częścią Boskiego charakteru jest także miłość bezinteresowna, zajmiemy się w skrócie jej czterema elementami składowymi – w tym odcinku dwoma pierwszymi, w kolejnym dwoma pozostałymi.

Boska miłość bezinteresowna, podobnie jak nasza, opiera się na umiłowaniu dobrych zasad:

 • Jeremiasza rozdział 9 werset 23 (w niektórych przekładach 24): „Kto chce się chlubić, niech tym się chlubi, że może Mnie poznać. Bo Ja, PAN, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość w kraju i w tym mam upodobanie – wyrocznia PANA”;
 • Psalm 1 werset 2: „lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”;
 • Psalm 40 werset 9 (w niektórych przekładach 8): „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu”;
 • Psalm 45 werset 8 (w niektórych przekładach 7): „Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg Twój, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy”.

Dlatego pierwszym elementem Boskiej miłości jest umiłowanie i ocena dla dobrych zasad. Rozkoszuje się On nimi, tzn. ocenia je, ponieważ są dobre. Złe zasady same w sobie i w działaniu wzbudzają Jego odrazę i smutek (1 Mojżeszowa rozdział 6 werset 6: „(5) Widział wtedy PAN, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i że wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe. (6) Żałował więc PAN, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił”).

Na tym umiłowaniu dobrych zasad oparty jest drugi element Boskiej miłości – umiłowanie, ocena tych, którzy pozostają w harmonii z dobrymi zasadami:

 • Psalm 146 werset 8: „PAN otwiera oczy niewidomym, PAN podnosi poniżonych, PAN miłuje sprawiedliwych”;
 • Przypowieści Salomonowe rozdział 15 wersety 8-9: „(8) Ofiara złożona przez bezbożnych budzi odrazę w PANU, ale modlitwa prawych zyskuje Jego życzliwość. (9) Droga bezbożnego wzbudza odrazę w PANU, lecz miłuje On tego, kto stara się postępować sprawiedliwie”;
 • Przypowieści Salomonowe rozdział 11 werset 2: „Waga fałszywa budzi obrzydzenie u Jahwe, lecz podobają Mu się ciężarki sprawiedliwe”;
 • Przypowieści Salomonowe rozdział 12 werset 22: „Kłamliwe usta budzą odrazę w PANU, służący prawdzie cieszą się Jego życzliwością”;
 • Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 21 i 23: „(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. (23) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”,

oraz odraza do zupełnie bezbożnych ludzi, szczególnie zaś do tych którzy po otrzymaniu pełnej sposobności okazują się niereformowalni:

 • niektóre z powyżej zacytowanych wersetów
 • 3 Mojżeszowa rozdział 26 werset 30: „(27) Jeżeli jednak i po tym wszystkim nie będziecie Mi posłuszni i nadal będziecie Mi się sprzeciwiać (…) (30) Zniszczę wasze wzniesienia kultowe, pościnam obeliski ku czci słońca, a wasze trupy rzucę na trupy waszych bożków i będę się wami brzydził”;
 • Psalm 5 werset 7: „(5) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać. (6) Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. (7) Zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan”.

Poprzednia stronaNastępna strona