Boska moc – część 2: Jej używanie w związku z cierpieniem zła przez wiernych – cz. 1

Boska moc - część 2: Jej używanie w związku z cierpieniem zła przez wiernych - cz. 1Przyjrzyjmy się podstawowym elementom Boskiego planu i zauważmy, w jaki sposób te dwie zalety – samokontrola i cierpliwość, cechują Boga w realizacji tego planu.

Gdy Bóg przewidział upadek człowieka i niektórych aniołów, Jego samokontrola pomogła Mu uczynić plan odpowiedni do ich odkupienia, a Jego cierpliwość wytrwale doprowadziła do całkowitego stworzenia takiego planu. Boska samokontrola panowała nad Nim w stwarzaniu ludzi i aniołów, a Jego cierpliwość trwała w tym dziele aż do końca. Samokontrola i cierpliwość wspierały sprawiedliwość i miłość, stawiając na próbie człowieka i aniołów, tak jak wspierały je w wykonywaniu wyroku za nieposłuszeństwo w tej próbie. Od ponad 6000 lat Bóg dozwala na zło w człowieku i upadłych aniołach, przez co daje dowód ogromnej samokontroli i cierpliwości z punktu widzenia celu jego dozwolenia na zło (więcej na ten temat można znaleźć w naszej serii ‚Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?’).

Jak wielka jest Boska samokontrola i cierpliwość w związku z cierpieniami i prześladowaniami Jego ludu przez grzeszników! Postępowanie Kaina wobec Abla; ludzi przed potopem wobec Noego; Labana wobec Jakuba; synów Jakuba wobec niego samego i Józefa; faraona i Egipcjan wobec Izraela, Mojżesza i Aarona; Izraelitów wobec Mojżesza i proroków oraz narodów gnębiących Izrael przez cały Wiek Żydowski – wszystko to wymagało samokontroli i cierpliwości ze strony Boga.

Jeszcze bardziej wyraźnym przejawem mocy – samokontroli i cierpliwości – ze strony Boga jest Jego postawa i działalność związana z cierpieniami Jezusa i Jego wiernych naśladowców. Umysłowe cierpienia, jakie szczególnie w Getsemane i na Kalwarii przechodził Jezus, wymagały używania przez Ojca samokontroli i cierpliwości, aby na nie dozwolić. Obserwowanie Jego umiłowanego Syna znoszącego sprzeciwianie się grzeszników w postaci szemrania, kwestionowania, dokuczania, oskarżania, lżenia przez nauczonych w piśmie, faryzeuszy i kapłanów, poniewierania, szydzenia i torturowania przez żołnierzy oraz odrzucenia, złorzeczeń i wyzwisk tłumów – wymagało od Boga zastosowania w takich okolicznościach samokontroli i cierpliwości w realizowaniu ofiarniczego aspektu Jego planu.

Z pewnością wypełnianie różnych zamierzeń wymagało z Jego strony samokontroli i cierpliwości, kiedy słyszał bluźnierstwa przeciwko Sobie, kiedy wypaczano Jego charakter i plan oraz deptano Jego sprawiedliwe prawa i wielkie łaski. Jakże często prześladowania, wypaczenia i okrucieństwa wobec posłańców i ludzi Ewangelii w żniwie Wieku Żydowskiego wymagały od Boga używania samokontroli i cierpliwości w realizacji celów tego żniwa!
Poprzednia stronaNastępna strona