Kolejny rok dla Ciebie

poeta_spklem_plKolejny rok witamy!
Drogi Mistrzu – niechaj to będzie
W myśli, słowie, czynie
Kolejny rok dla Ciebie!
Kolejny rok wspierania się
Na Twym kochanym ramieniu,
Które przynosi pociechę
W smutku, bólu, cierpieniu.

Kolejny rok, aby dowieść
Czynienia Twej świętej woli
I żeby znaleźć w tym radość,
I abyś dłoń Twą trzymać pozwolił.
Kolejny rok służby dla Ciebie,
By dowieść Ci swej miłości.
Kolejny też rok ćwiczenia
Do większej pracy w wierności.

Kolejny rok ten doświadczeń
I błogosławieństw mi przyda.
Kolejny rok Twej opieki,
Gdym w cieniu Twojego skrzydła.
Kolejny rok szczęśliwości,
Drogi Mistrzu – niech to będzie
Tak w życiu, jak i śmierci
Kolejny rok dla Ciebie!

Wiersze Brzasku nr 4

(Nasza najmłodsza postanowiła w Nowy Rok wziąć udział w Zebraniu Uwielbienia i odczytać właśnie ten wiersz – nagranie jest dostępne tutaj)