Wytrzymaj

WytrzymajWytrzymaj serce me, rozwijaj się jak kwiat,
bo nieważne jest to, ile ty, masz dziś lat.
Dojrzewaj w cieple Chrystusowej miłości,
nasz Pan, spodziewa się po nas – dojrzałości!

Wytrzymaj serce me, może ci się uda,
Zakwitnąć raz jeszcze, chociaż w większych trudach?
Że ubywa sił? Nie zniechęcaj tym się,
nie będziesz samo! Nasz Pan będzie – wspierać cię!

Wiem, i pragnę, odpowiada serce moje…,
wytrwać – ile trzeba, z największym spokojem.
Czuję ciepły dotyk Pana mego ręki,
wiem, że kończy się czas – każdej udręki!

Psalm 23 werset 4

(autor s. Stefania Łąpińska)