Pokój

PokójGdy pokój ogarnie już ziemię,
Cieszyć się będzie ludzkie plemię.
Gdy pokój prawdziwy będzie na świecie,
Cieszyć się będzie i matka i dziecię.

I żadnych sierot wtedy już nie będzie,
Pokój panować będzie wówczas wszędzie.
Ni wdów, bo z grobów powstaną mężowie,
„Jam kaleka z wojny ” nikt już nie powie.

Ni zabitych, ani rannych, ani kalek,
Pokój będzie panował wiecznie, stale.
Dniem pokój będzie, będzie także w nocy,
Nie będzie nikt wzywał wtedy pomocy.

Bo potężny władca usiądzie na tronie
Sam słabych, biednych będzie miał w obronie,
I nikt się nie będzie zrywał do boju,
Bo rządzić będzie ‚On Książę Pokoju.”

Autor: s. Zdzisława Grabowska