Niewiara i wierność

Niewiara i wiernośćNiewiara mówi, do Wierności…
Ależ jest w tobie – naiwności!

Wierność odpowiada spokojnie:

Jestem zaletą…, żyję bogobojnie.
Żyję w związku z Lojalnością,
Z Prawdą… i Sprawiedliwością!

Niewiara pojąć tego nie może…
Iż, Wiara i Wierność – nie mogą być w sporze!

s. Stefania Łąpińska