W każdym wieku

W każdym wiekuDo Boga przyjść można w każdym wieku,
Bóg patrzy na serce, nie na ciało.
Więc gdy serce zbudzi się w człowieku,
przywiedź je przed Boga, gdyby chciało!

Pozwól otworzyć się sercu swemu…
niech się uwolni z powątpiewania.
Tę radość z wolności pozwól odczuć jemu,
i przywilej, Boskiego Planu poznania!

Gdy są zapytania w umyśle twym,
nie odrzucaj ich! Pozwól mówić im.
Niechże serca nie dręczą powątpiewania,
bo jest warte, prawdziwej Prawdy poznania!

Niech żaden nie wstydzi się swojego wieku,
niechże serce swoje przed Bogiem otworzy!
Bóg pragnie widzieć serce chętne w człowieku,
wielki to przywilej, zostać dzieckiem Bożym!

Tak dobrze jest żyć, w cieple Boskiej miłości,
tak dobrze mieć skarby błogosławieństw Jego!
Tak dobrze mieć pewność, Bożej opatrzności,
i tę Obietnicę, Królestwa Bożego!

Autor: s. Stefania Łąpińska