Dałeś mi Panie

Dałeś mi PanieDałeś mi Panie szczęścia bez miary,
dałeś radości bez miary mi.
Dałeś mi poznać smak świętej wiary,
Panie, ja za to – dziękuję Ci!

Dałeś mi Panie szczęścia tak wiele,
szczęścia jakiego, nie daje świat.
Z Tobą i cierpieć w Twym wielkim Dziele,
jest przywilejem drogim, od lat!

Dałeś mi Panie i przyjaźń Swoją,
chociaż dla świata, nie liczę się.
A Ty mnie wspierasz w mej wiary boju,
choć Żeś tak wielki – dostrzegasz mnie!

Dałeś mi Panie szczodrość Swej duszy,
dałeś mi Panie – zysk Swojej krwi!
Tyś Swą miłością serce me wzruszył,
dlatego Panie, chcę służyć Ci!

Panie, Tyś mocą mą i ostoją,
z której korzystam każdego dnia.
Twe cierpienia są dziś, siłą moją,
i za to Panie, ja – wielbię Cię!

(autor – s. Stefania Łąpińska)