Jabłka granatowe

Jabłka granatoweSpośród owoców świata, wyróżniłeś je,
do celu szczególnego – jedynie te!
Tyś Boże Stworzycielem świata całego,
Ty więc znasz ,,zawartość” owocu każdego.

Jakże niepospolite wnętrze im dałeś,
ponadto jeszcze – korony włożyłeś im!
O Wszechmogący.., wszystko zaplanowałeś,
w świętym i, niedoścignionym umyśle Swym.

Prawdziwy cud w labiryncie wnętrza jego,
jednak by dostać się do dna skarbca tego,
cierpliwości trzeba.., i pokory wiele,
lecz cóż to, gdy poznanie prawdy – jest celem?!

Wpierw przejść musimy za zasłonę białą,
tam oczy ujrzą kolekcję wspaniałą klejnotów..,
ułożonych misternie tak,
w przegródkach, że patrzącemu – aż tchu brak,
na precjoza owe lśniące prześlicznie,
nagromadzone tam, jakże licznie!

Wybrałeś Boże, te jabłka granatowe,
aby Arcykapłana szatę zdobiły.
Wnętrze ich mówi nam, że klejnoty owe
z krwi przelanej Jezusa się narodziły!

Te owoce Pańskie, nigdy nie zmarnieją,
to pokarm wyborny! Wiedzie do wieczności.
Owoce krwi, o ile już w nas istnieją,
mają moc rozwijania – Ducha Miłości.

Owoce te pozna w przyszłości świat cały,
dzwonki złote, co między jabłka zostały
na szatach Arcykapłana zawieszone..,
obwieszczą iż życie Jezusa złożone jest
Prawdą! Jest wielkim Dziełem Odkupienia,
przez Syna Bożego – dla świata zbawienia.

Kiedy Chrystus z Królestwem Swoim się zjawi,
rozdzwonią się dzwoneczki.., aby objawić,
iż wiele owoców Dzieło Odkupienia,
przyniosło światu! To dla ich uzdrowienia!

Aż tyle, owoc jabłka granatowego,
wyobraża sobą, z woli Wszechmocnego!

1 Kronik rozdział 16 wersety 31-36; Izajasza rozdział 26 werset 9.

s. Stefania Łąpińska (wiersz z albumu „Owoce Chrystusowego Dzieła Odkupienia”)