Inne Dni Sądu – cz.3: w trakcie Wieku Ewangelii

Inne Dni Sądu - cz.3: w trakcie Wieku EwangeliiKolejnym Dniem Sądu o jakim mówi Biblia, jest Dzień Sądu jaki się rozpoczął po pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa – w odniesieniu do wybrańców Wieku Ewangelii:

  • 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 4 i 5: „(4) tak że my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej wytrwałości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie; (5) jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, po to, abyście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie”.
  • Hebrajczyków rozdział 3 wersety 7-15: „(7) Toteż, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych jak w „rozgoryczeniu”, jak w dniu próby na pustyni [na marginesie: tu jest mowa o jeszcze innym spośród już minionych Dni Sądu], (9) gdy Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła (10) przez czterdzieści lat. Dlatego budziło we Mnie odrazę to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu! Oto oni nie poznali dróg moich. (11) Toteż przysiągłem zagniewany, że nie wejdą do mego odpoczynku! (12) Uważajcie, bracia, aby żaden z was przez niewierność złego serca nie odstąpił od Boga żywego! (13) Natomiast zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki mówi się o tym dzisiaj, aby nikt z was nie był zatwardziały przez oszustwo grzechu. [w innych przekładach: „(13) Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj” , aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu”] (14) Mamy bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowanie aż do końca zachowamy naszą pierwotną postawę, (15) zgodnie ze słowami: Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w ‚rozgoryczeniu’”.

W tym Dniu Sądu, tak jak we wszystkich innych, występują cztery procesy – pouczenie, próba, karanie i wyrok. Przed ostatecznym końcem Wieku Ewangelii rozstrzygnięty zostanie każdy indywidualny przypadek wszystkich tych, którzy w tym okresie znaleźli się na próbie. Wówczas wierni Starego Testamentu i wierni Wieku Ewangelii, po odpowiednim przejściu próby zostaną użyci przez Boga jako drugorzędni sędziowie pod zwierzchnictwem Chrystusa do prowadzenia procesu sądu wobec świata:

  • 1 Koryntian rozdział 6 werset 2: „(2) Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi?”;
  • Izajasza rozdział 32 werset 1: „(1) Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą”.

Te trzy Dni Sądu – pierwszy z nieszczęśliwym skutkiem dla Adama, a przez dziedziczność i dla całej ludzkości, drugi i trzeci pomyślny dla wiernych z klas wybranych i katastrofalny dla niewiernych z tych klas – bardzo pomogą nam w odpowiednim zrozumieniu istoty i celu Dnia Sądu świata:

  • Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31: „gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych”;
  • Psalm 72 wersety 1-4: „(1) Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi króla; (2) Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości. (3) Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. (4) Będzie sądził ubogich z ludu, wybawi synów potrzebującego, a zgniecie ciemiężyciela”.

Poprzednia stronaNastępna strona