Radosna nowina! Dzień Sądu się zbliża!

Radosna nowina! Dzień Sądu się zbliża!Fałszerstwa wielkiego zwodziciela, Szatana, ograbiły zarówno świat, jak i kościół nominalny, z błogosławionych zapewnień o przyszłym sprawiedliwym sądzie. Ludzie wiedzą, że Biblia uczy o przyszłym Dniu Sądu, lecz oczekują go jedynie z obawą i ze strachem. Z powodu tej obawy, nie ma dla nich bardziej nieprzyjemnej wieści od tej, że Dzień Pański jest blisko. Odsuwają go od siebie i nie chcą, by o nim nawet wspominano.

Nie mają pojęcia jakie błogosławieństwa są przygotowane dla świata na czas chwalebnego panowania Tego, którego Bóg wyznaczył do sądzenia świata w sprawiedliwości! Wśród czynników wywierających na ludzi najbardziej oślepiający wpływ, które Szatan wynalazł, aby utrzymywać ich w niewiedzy co do prawdy mówiącej o Dniu Sądu, były błędy, które zakradły się do wyznań wiary i śpiewników rozmaitych sekt religijnych – i niestety – wielu ocenia te błędy jako bardziej doniosłe niż Słowo Boże.

Jak odmiennie zapatrywali się na obiecany Dzień Sądu prorocy i apostołowie! Zwróćmy uwagę na radosną proroczą wypowiedź Dawida zawartą w 1 Kronik rozdziale 16 wersetach 31-34, gdzie mówi on następująco:

“Niech się weselą niebiosa
I raduje ziemia
Niech mówią wśród narodów, że Jahwe króluje
Niechaj zahuczy morze z tym, co je napełnia,
Niechaj się radują pola z wszystkim, co jest na nich.
Wówczas i drzewa leśne zaszumią radośnie
Przed obliczem Jahwe,
PRZYCHODZI BOWIEM,
ABY SĄDZIĆ ZIEMIĘ
Wysławiajcie Jahwe, bo jest dobry,
Bo na wieki miłosierdzie Jego!”

Na ten sam Dzień wskazuje apostoł, zapewniając nas, że jest on Dniem chwalebnym i wielce pożądanym oraz że wszelkie stworzenie wzdycha i wespół boleje, w oczekiwaniu na wielkiego Sędziego, który wyzwoli wszystkich i będzie błogosławił świat oraz wywyższy i uwielbi Kościół – Rzymian rozdział 8 wersety 19, 21 i 22: „(19) Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, (…) w nadziei, (21) że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. (22) Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd”.

W Ewangelii Jana rozdziale 5 wersetach 28-29 („(28) Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie (29) i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd”) cenna obietnica przyszłego sądu – próby, mającego dać życie wieczne, jest zmieniona w napawające strachem przekleństwo z przyczyny błędnego tłumaczenia w wielu przekładach, mówiących, że będzie to „zmartwychwstanie do potępienia”. Według greckiego oryginału, ci, którzy źle czynili, którzy nie uzyskali Boskiej aprobaty, dojdą do zmartwychwstania [czyli podniesienia ku doskonałości] poprzez sąd – proces informowania, ćwiczenia, próbowania, a gdy trzeba – to i “chłosty”.

Na tym kończymy ogólne informacje na temat Dnia Sądu i od następnego odcinka zajmiemy się nieco większą ilością szczegółów dotyczących tego tematu.
Poprzednia stronaNastępna strona