Cztery znaczenia słowa „sąd” – (4) wydanie wyroku

Cztery znaczenia słowa „sąd” – (4) wydanie wyroku(4) znaczeniem greckich i hebrajskich słów używanych na oznaczenie dzieła związanego z Dniem Sądu – i równocześnie ostatnią częścią procesu sądu – jest wydanie wyroku.

Po udzieleniu niezbędnego pouczenia (co jest (1) znaczeniem tych słów) w celu umożliwienia rozwinięcia ducha Pana, do czego stworzone zostaną odpowiednie sposobności, oraz po przejściu niezbędnych prób w celu objawienia charakteru (co jest (2) znaczeniem tych słów), czemu towarzyszyć będzie karanie ku reformie (co jest (3) znaczeniem tych słów) – proces sądu musi dobiec końca, którym będzie podjęcie decyzji w oparciu o postępowanie danej jednostki – życie lub śmieć, w zależności od przypadku.

Kilka tekstów dowiedzie, że hebrajskie i greckie słowa „mishpat”, „shaphat”, „krisis” i „krinō” oznaczają także wyrok, oraz że słowo „krima” również oznacza wyrok.

  • ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 1 i 2 (fragment, w którym występują jednocześnie krinō i krima): „(1) Nie sądźcie [krinete (od krinō) – nie skazujcie], abyście nie byli sądzeni [krithēte (od krinō) – skazani]. (2) Albowiem jakim sądem [krimati (od krima) – wyrokiem] sądzicie [krinete (od krinō) – skazujecie], takim sądzeni [krithēsesthe (od krinō) – skazani] będziecie (…)”.
  • ewangelia Jana rozdział 7 werset 24 dowodzi, że krisis może oznaczać wyrok: „Nie sądźcie [krinete (od krinō) nie skazujcie] z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok [krisin (od krisis)] sprawiedliwy [krinete (od krinō)] – warto też zauważyć, że między innymi część polskich przekładów (Biblia Tysiąclecia, Biblia Paulistów, Przekład Warszawsko-Praski) wprost tłumaczy w tym wersecie „krisis” jako „wyrok”.
  • 5 Mojżeszowa rozdział 1 rozdział 16 to fragment jasno dowodzący, że shaphat oznacza wydanie wyroku: „W tym czasie przykazałem także waszym sędziom (שֹׁ֣פְטֵיכֶ֔ם – šō-p̄ə-ṭê-ḵem (od shaphat)): Wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie [וּשְׁפַטְתֶּ֣ם – ū-šə-p̄aṭ-tem (od shaphat) – wydawajcie sprawiedliwe wyroki] pomiędzy waszymi rodakami, a także pomiędzy nimi a obcokrajowcami”.
  • W Psalmie 17 wersecie 2 słowo „mishpat” jest w większości – także polskich – przekładów bezpośrednio przetłumaczone jako „wyrok” (albo „osąd”): „Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok na mnie, oczy Twoje widzą to, co prawe”.

Dowiedliśmy zatem biblijności wszystkich czterech powyższych definicji znaczenia hebrajskich i greckich słów tłumaczonych jako „sądzić” i „sąd”.
Poprzednia stronaNastępna strona