Cztery znaczenia słowa „sąd”: podsumowanie

Cztery znaczenia słowa „sąd”: podsumowanieW poprzednim odcinku zakończyliśmy dowodzenie biblijności wszystkich czterech definicji hebrajskich i greckich słów tłumaczonych jako „sądzić” i „sąd”. Tak więc czasowniki „shaphat” i „krino” znaczą: (1) nauczać, (2) próbować charakter pod względem bycia godnym życia, (3) karać w celu reformy, oraz (4) wydać wyrok, podjąć decyzję w zależności od tego, w jaki sposób wykorzystane zostały pouczenia, próby i kary związane ze sposobnością uzyskania życia.

Stwierdziliśmy także, że rzeczowniki „mishpat” i „krisis”, kolejno pochodzące od tych czasowników, mają te same znaczenia w formie rzeczownikowej. Stwierdziliśmy, że „krima” oznacza wyrok, lecz nie posiada trzech innych znaczeń, jakie mają pozostałe wyjaśniane tutaj słowa. Prowadzi nas to do spostrzeżenia, że określenie „Dzień Sądu” nigdy nie jest w Biblii tłumaczeniem wyrażenia „dzień krima”, „dzień wyroku”, czy też jak nazywają to niektórzy „dzień sądu ostatecznego”. Zawsze jest ono natomiast tłumaczeniem wyrażenia „dzień krisis”, tzn. jest tłumaczeniem słowa, które posiada wszystkie owe powyższe cztery znaczenia.

A zatem Dzień Sądu to dzień, w którym Bóg, sądząc świat w sprawiedliwości (Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31: „gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych”):

  • po (1) usunie spośród ludzi wszystkie błędy, którymi są zwodzeni, i gruntownie pouczy ich przez Swoje Słowo (Objawienie rozdział 20 werset 12: „Ujrzałem też zmarłych: wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Otwarto również inną księgę, która jest księgą życia. Zmarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało zapisane w tych księgach na podstawie ich czynów”);
  • po (2) wypróbuje ich charaktery pod względem bycia godnymi wiecznego życia, tj. wśród prób udzieli im sposobności udowodnienia, czy nadają się do życia wiecznego;
  • po (3) będzie karał ich w celu poprawy, gdy w próbach tych będą czynić zło lub nie będą czynić dobra;
  • oraz po (4) po upływie czasu próby podejmie decyzję na podstawie ich postępowania w okresie próby.

Innymi słowy, wyrażenie „Dzień Sądu” oznacza możliwość uzyskania wiecznego życia. Tak więc Dzień Sądu jest DNIEM ZBAWIENIA, a nie Dniem Wyroku, Dniem Sądu Ostatecznego.
Poprzednia stronaNastępna strona