Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego

Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego„Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego” – Psalm 23 werset 4.

Mówiąc ogólnie, tą doliną cienia śmierci jest stan przekleństwa. Cień śmierci idzie przed nią (śmiercią) w grzechu, błędzie, degradacji, smutku, kłopotach, bólu, chorobie, stratach, zawodach i umieraniu, które zacieniają tę dolinę. Przez tę ciemną dolinę przechodzimy od narodzin aż do śmierci. Ogromna większość przechodzi przez nią w strachu, a dochodzi do jej końca w rozpaczy.

Niewiele jest miejsc na świecie, które mogłyby być ilustracją takiej doliny, bardziej niż Muzeum byłego Obozu Zagłady w Bełżcu, w którym, w ciągu kilku miesięcy, zginęło około 450.000 osób, głównie Żydów. Kilkanaście lat temu, niedługo po jego otwarciu, odwiedziłem je z grupą młodzieży – i o ile podczas dojazdu cała grupa była radosna, a krzyki, śmiechy i radosne rozmowy umilały czas, o tyle gdy dotarliśmy na miejsce i zaczęliśmy wchodzić w korytarz prowadzący do Muzeum, rozmowy i śmiechy cichły bez najmniejszej ingerencji opiekunów. Korytarz prowadził łagodnie w dół, jego surowe ściany coraz bardziej obejmowały nas swoim majestatem. Powyginane pręty wystające w górę przy krawędzi korytarza przypominały załamujące się i wyciągające ku niebu ręce. Kamienie wystające ze ścian, zdawały się próbować wyrwać na wolność, podobnie nieskutecznie jak stłoczeni w „łaźni” Żydzi, gdzie duszono ich spalinami. W miarę schodzenia, rosnące cienie i malejąca temperatura odbierały energię i spowalniały czas. Zapanowała śmiertelna cisza i tylko odgłos naszych kroków krzyczał na bruku.

Gdy wracaliśmy, miałem wrażenie, że każdy z nas w jakiś sposób choć trochę wydoroślał w tym czasie – i w sposób nieunikniony nasuwały się pytania o granice człowieczeństwa i tego do czego jest w stanie posunąć się Szatan. Pytania o sens cierpienia i powodu istnienia zła. Pytania – czy nie wymknęło się to czasem Bogu spod kontroli i czy w ogóle umieranie i cierpienie będzie trwało bez końca. Bo tak jak tam cały obszar obozu był wielkim cmentarzem, przesiąkniętym śmiercią i cierpieniem, tak i cała Ziemia jest takim cmentarzem, na którym umarło już wiele miliardów ludzi.

Jednak ci, którzy zwracają się do Słowa Bożego znajdują w nim pocieszenie – że Bóg, choć dozwala na zło, przewidział wcześniej, że ono zaistnieje i przygotował takie warunki by w relatywnie najmniej bolesny i najbardziej efektywny sposób dostarczyło ono wiecznej lekcji nie tylko rodzajowi ludzkiemu, ale i wszelkim innym istotom, jakie w przyszłości będą stwarzane by zaludniać wszechświat. Że, jak mówi Psalm 76 werset 10 (w niektórych przekładach 11), ostatecznie „Doprawdy nawet gniew człowieka będzie cię chwalić, a ty resztkę tego gniewu powstrzymasz” – wszystko to, co nie miałoby ostatecznie służyć ku dobru, zostanie powstrzymane. A w międzyczasie każdemu z ludu Bożego towarzyszy Pańska łaska – Pan jest z nimi, jest po ich stronie, okazawszy Swoją łaskę w przypisanej im cenie odkupienia jaką zapłacił Jezus przez swą śmierć. Jest z nimi także przez Swoje Słowo obietnicy – przez zapewnienie, że śmierć nie oznacza zagłady życia, lecz jedynie niezakłócony sen w Jezusie, aż do zmartwychwstania – gdy nadejdzie czas na restytucję, przywrócenie ogółowi ludzkości utraconego w Adamie stanu, cofnięcie przekleństwa i nastanie czasu, w którym „On otrze z ich oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia” (Objawienie rozdział 21 werset 4).

Cóż więc dziwnego, że ci, którzy ufają w te obietnice mogą przechodzić przez dolinę cienia śmierci, śpiewając i tworząc w swym sercu psalmy dla Pana, wzywając swe dusze – ze wszystkim, co w nich jest – by sławiły, chwaliły oraz uwielbiały wielkie i święte imię Tego, który nas umiłował i odkupił Swoją drogocenną krwią, a także zapewnił nam udział w Królestwie?!

Muzeum byłego Obozu Zagłady w Bełżcu można obejrzeć m.in. na tym filmie, a więcej na jego temat można przeczytać m.in. tutaj:

Niektóre inne ciekawe filmy związane z tematem:

Ponadto polecamy także nasze serie:

Starszy artykułSpis artykułówNowszy artykuł