Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 1-11

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 1-11Korzystając z poprzednio podanych informacji pragniemy zilustrować wewnętrzną siódemkowość struktury Biblii kilkoma przykładami – zauważmy to najpierw w ewangelii Mateusza rozdziale 1, analizując ten rozdział w trzech częściach: wersety 1-11; 1-17 i 18-25. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wersetami 1-11, które podają genealogię od Abrahama do niewoli babilońskiej (natomiast wersety 12-17 przedstawiają genealogię od tej niewoli do Jezusa Chrystusa).

Oto, co cechuje ewangelię Mateusza rozdział 1 wersety 1-11 (w grece):
(1 i 2) Znajduje się tam 49 (czyli 7 razy 7) słów,
(3) z których 28 (czyli 4 razy 7) zaczyna się od samogłoski,
(4) a 21 (czyli 3 razy 7) – od spółgłoski.
(5) Z tych 49 słów 42 (czyli 6 razy 7) to rzeczowniki,
(6) a 7 (czyli 1 razy 7) nie jest rzeczownikami.
(7) 35 (czyli 5 razy 7) z tych 42 rzeczowników to imiona własne,
(8) a 7 (czyli 1 razy 7) to rzeczowniki pospolite.
(9) 28 (czyli 4 razy 7) z tych imion własnych to imiona przodków Jezusa,
(10) a 7 (czyli 1 razy 7) nie jest nimi.
(11) 14 (czyli 2 razy 7) z tych 49 słów występuje tylko jeden raz,
(12) a 35 (czyli 5 razy 7) z nich występuje więcej niż jeden raz.
(13) 49 słów zawartych w tych wersetach jest ułożonych według liter alfabetu greckiego siódemkami. I tak: 21 (czyli 3 razy 7) z tych słów zaczyna się od liter (podajemy ich angielskie odpowiedniki) od a do e;
(14) 14 (czyli 2 razy 7) z nich zaczyna się od liter od z do k,
(15) a 14 (czyli 2 razy 7) z nich zaczyna się od m do ch.
(16) Ilość liter w tych 49 słowach to 266 (czyli 38 razy 7),
(17 i 18) z czego siedem rzeczowników pospolitych ma 49 (czyli 7 razy 7) liter,
(19) a słowa niebędące rzeczownikami pospolitymi mają 217 (czyli 31 razy 7) liter.
(20) W tych wersetach wspomniane są trzy kobiety – Tamar, Rahab i Ruta – których greckie imiona liczą 14 (czyli 2 razy 7) liter.
(21) Wymienione jest tylko jedno miasto, Babilon. W grece słowo to ma 7 (czyli 1 razy 7) liter.
(22) Z punktu widzenia alfabetu rozkład tych 49 słów w ich 266 literach jest następujący: słowa zaczynające się na litery od a do g mają razem 84 (czyli 12 razy 7) litery;
(23) na literę d – 7 (czyli 1 razy 7) liter;
(24) na litery od e do z – 21 (czyli 3 razy 7) liter;
(25) na litery od th do i – 70 (czyli 10 razy 7) liter;
(26) na litery od k do m – 21 (czyli 3 razy 7) liter;
(27) na literę n – 7 (czyli 1 razy 7) liter;
(28 i 29) na litery od o do ph – 49 (czyli 7 razy 7) liter;
(30) a na ch – 7 (czyli 1 razy 7) liter.
(31) Liczba liter z tych 49 słów = 266 ma następujące czynniki pierwsze: 2 razy 7 razy 19, których suma (czyli 2 + 7 + 19) wynosi 28 (czyli 4 razy 7).
(32) Ten fragment genealogii nie tylko zdradza skomplikowany plan siódemek, lecz prowadzi je jeszcze dalej, np. litery jego 7 rzeczowników pospolitych są alfabetycznie ułożone w grupy siódemek. I tak, rzeczowniki pospolite na literę a mają razem 7 (czyli 1 razy 7) liter;
(33) na literę b mają 14 (czyli 2 razy 7) liter;
(34) na literę g – 7 (czyli 1 razy 7) liter;
(35) na litery od n do y – 14 (czyli 2 razy 7) liter,
(36) a na ch – 7 (czyli 1 razy 7) liter.
(37) 35 imion własnych występuje w sumie 63 (czyli 9 razy 7) razy;
(38) imiona 28 męskich przodków Jezusa występują 56 (czyli 8 razy 7) razy.

Tak więc fragment ten przenika plan siódemek, zawierający wiele szczegółów, tzn. ilość jego słów, ilość słów zaczynających się od samogłosek i spółgłosek, części mowy, liter alfabetu, liter ich alfabetycznego ułożenia, a także ilość części mowy i sumę ich czynników pierwszych. Wszystko to składa się na cud w postaci powyższych 38 punktów!
Poprzednia stronaNastępna strona