Siódemki obecne ‚na powierzchni’ Biblii – cz. 2

Siódemki obecne 'na powierzchni' Biblii - cz. 2Chociaż dla szczerze wierzących najlepszym dowodem natchnienia Biblii jest jej treść, połączona z ich odpowiednimi przeżyciami oraz jej własne nauki na temat natchnienia, to jednak dla innych najlepszym dowodem tego jest liczbowanie Biblijne. Kontynuujemy więc nasze rozważanie siódemek obecnych na powierzchni Biblii.

 • (30) Księgi Starego Testamentu autorstwa pisarzy wyraźnie tam wymienionych jako pisarzy większej liczby niż jednej księgi to: 2,3,4 i 5 Mojżeszowa, Przypowieści, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei Salomonowego – w sumie 7 (czyli 7 razy 1).
 • (31) Suma ich liczb porządkowych to 105 (czyli 7 razy 15)
 • (32) Liczby porządkowe ksiąg Mojżesza wśród nich dają w sumie 14 (czyli 7 razy 2),
 • (33) a ksiąg Salomona – 91 (czyli 7 razy 13),
 • (34) którego pierwsza księga, Przypowieści, ma liczbę porządkową 28 (czyli 7 razy 4),
 • (35) natomiast suma liczb porządkowych Pieśni nad Pieśniami i Kaznodziei Salomonowego to 63 (czyli 7 razy 9).
 • (36 i 37) A teraz liczby ksiąg, w których występują imiona pisarzy Nowego Testamentu: Jakuba – 11, Piotra – 8, Judy (lub Judasa) – 8, Pawła – 15, Jana – 7, w sumie 49 (czyli 7 razy 7).
 • (38) Ostatni z nich, Jan, występuje w 7 księgach (czyli 7 razy 1),
 • (39), a pozostali w 42 księgach (czyli 7 razy 6).
 • (40) Ich liczby porządkowe to 45-47 oraz 51-65, czego suma wynosi 1008 (czyli 7 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 3 razy 3)
 • (41) co jest liczbą, która rozkłada się na 7 czynników pierwszych,
 • (42) których suma wynosi 21 (czyli 7 razy 3).

Tak więc w używaniu przez Biblię jej ksiąg, ich liczb porządkowych, podziałów i pisarzy mamy przynajmniej 42 przypadki występowania tych siódemek. [Jakiś czas temu w tym artykule było podane, że przynajmniej 41 przypadków]. Z punktu widzenia złożonego prawdopodobieństwa relacja między ich wystąpieniem a niewystąpieniem jest jak jeden do liczby składającej się z 34 cyfr (czyli jedna szansa na około 4­456­764­032­636­320­000­000­000­000­000­000). Gdybyśmy następnie połączyli szanse jednoczesnego wystąpienia tych 41 wystąpień siódemek i 58 wystąpień jedenastek w związku z podziałem, miejscem, kolejnością i pisarzami ksiąg Biblii, otrzymalibyśmy jedną szansę ich wydarzenia się do liczby składającej się z prawie setki cyfr (jedna szansa na około 11­214­899­336­415­900­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000­000). W takim przypadku żadna trzeźwo myśląca osoba nie zaakceptowałaby poglądu o przypadkowości tych jedenastek i siódemek!

Ktoś ujął to następująco – gdybyśmy mieli 1000 kart, wszystkie kolejno ponumerowane od 1 do 1000 i wszystkie pomieszane w ich liczbach porządkowych, a następnie podrzucilibyśmy je do góry przy wietrze wiejącym z prędkością 160 km/h, a one wszystkie ustawiłyby się w 40 rzędach, po 25 w rzędzie, w doskonałej kolejności, mielibyśmy rzecz wielokrotnie bardziej prawdopodobną od przypadkowego wystąpienia tych 58 jedenastek i 41 siódemek. Jakiś wszechwiedzący umysł musiał zaplanować te 58 jedenastek i 41 siódemek na samej powierzchni Biblii, czyli był to efekt natchnienia. Tak więc już nawet przy samym tylko dotknięciu powierzchni Biblii liczbowanie biblijne daje nieodparty rzeczowy dowód natchnienia.

Celowo użyliśmy wyrażenia „dotknięcie powierzchni Biblii”, ponieważ tylko na tym polega wykorzystanie przez nas ksiąg Biblii, ich podziałów, liczb porządkowych i niektórych pisarzy z punktu widzenia jedenastek i siódemek. Jednak w słowach, zdaniach, akapitach, częściach i księgach, traktowanych oddzielnie i wspólnie razem, siódemki pojawiają się w takich ilościach, że odbierają one mowę tym, którzy zaprzeczają natchnieniu Biblii na poziomie myśli i słów. Zjawisko to występuje w słowach, zdaniach, akapitach, częściach i księgach Biblii, a także w relacji każdego fragmentu Biblii wobec Biblii jako całości.

Pomijając na razie liczbowanie oparte na hebrajskich i greckich literach w słowach, zdaniach, akapitach, częściach i księgach Biblii oraz samej Biblii, w kolejnych odcinkach będziemy pragnęli pokazać, w jaki sposób liczba 7 przewija się przez strukturę Biblii. Później zaś pokażemy to w odniesieniu do wartości liczbowych słów, liter, itp. Biblii.
Poprzednia strona
Następna strona