Jedenastki związane z księgami Biblii

Jedenastki związane z księgami BibliiW poprzednim odcinku przedstawiliśmy m.in. listę ksiąg Biblii, w takiej kolejności, w jakiej można je znaleźć w Biblii hebrajskiej i greckiej, z liczbami porządkowymi wskazującymi na kolejność każdej księgi, wskazaliśmy w nim również które z ksiąg są anonimowe, które epistolarne i jakie podziały posiadają Stary i Nowy Testament. Odwołując się do tych informacji, zajmiemy się dziś wskazaniem różnych zarysów jedenastek związanych z księgami Biblii.

 • (1) Jej 66 ksiąg to 6 razy 11,
 • (2) z których 22 (czyli 2 razy 11) są anonimowe,
 • (3) a 44 (czyli 4 razy 11) nie są anonimowe.
 • (4) 22 (czyli 2 razy 11) z 44 nieanonimowych ksiąg zostało napisanych przez autorów większej liczby niż tylko jednej księgi,
 • (5) a 22 przez autorów tylko jednej księgi
 • (6) 33 (czyli 3 razy 11) to księgi epistolarne,
 • (7) a 33 (czyli 3 razy 11) to księgi nieepistolarne.
 • (8) Pierwszych pięć podziałów Biblii zawiera 44 (czyli 4 razy 11) księgi.
 • (9) Znajduje się w nich 11 ksiąg epistolarnych;
 • (10) ostatnie dwa podziały liczą 22 (czyli 2 razy 11) księgi;
 • (11) te wszystkie 22 (czyli 2 razy 11) księgi zawierają Listy.
 • (12) Dwa największe podziały Biblii, Prorocy i Listy, zawierają po 21 ksiąg, a dwa najmniejsze, Dzieje Apostolskie i Objawienie, po jednej. Te cztery podziały zawierają 44 (czyli 4 razy 11) księgi.
 • (13) Pozostałe trzy podziały zawierają 22 (czyli 2 razy 11) księgi.
 • (14) Liczba porządkowa pierwszego z tych najmniejszych podziałów, Dziejów Apostolskich, to 44 (czyli 4 razy 11),
 • (15) a liczba porządkowa tego drugiego, Objawienia, to 66 (czyli 6 razy 11).
 • (16) Pierwszych 11 (czyli 1 razy 11) ksiąg Biblii, od 1 Mojżeszowej do 2 Królewskiej, ma charakter narracyjny i typiczny;
 • (17) następne 22 (czyli 2 razy 11), od Izajasza do Kaznodziei Salomona, mają charakter proroczo-typiczno-dydaktyczny;
 • (18) następnych 11 (czyli 1 razy 11), od Estery do Dziejów Apostolskich, jest narracyjnych i typicznych;
 • (19) a ostatnie 22 (czyli 2 razy 11), od Listu Jakuba do Objawienia, mają charakter dydaktyczno-proroczy.
 • (20) Suma liczb porządkowych 66-ciu ksiąg Biblii, jak pokazaliśmy w poprzednim odcinku, wynosi 2211 (czyli 11 razy 201).
 • (21) Liczby porządkowe Listów, jak wykazaliśmy wyżej, to 45-65, co daje w sumie 1155 (czyli 11 razy 105),
 • (22) a ksiąg nie będących Listami – 1056 (czyli 11 razy 96).
 • (23) Suma pierwszej, środkowej i ostatniej liczby porządkowej Listów to 165 (czyli 11 razy 15),
 • (24) pierwszej i ostatniej to 110 (czyli 11 razy 10),
 • (25) a liczby środkowej – 55 (czyli 11 razy 5).
 • (26) Listy o liczbach porządkowych 53,54,55,59 i 60 były adresowane do zborów; List do Filemona, 65, był adresowany do Filemona i zboru w jego domu, natomiast 3 List Jana, 50, częściowo był adresowany do zboru. Suma liczb porządkowych tych siedmiu Listów wynosi 396 (czyli 11 razy 36).
 • (27) Siedem podziałów Biblii rozpoczyna się od 1 Mojżeszowej, Jozuego, Psalmów, Mateusza, Dziejów Apostolskich, Jakuba i Objawienia. Kończą się one księgami 5 Mojżeszowej, Malachiasza, 2 Kronik, Jana, Dziejów Apostolskich, Filemona i Objawienia. Suma liczb porządkowych tych dwunastu ksiąg wynosi 407 (czyli 11 razy 37),
 • (28) a suma niepowtarzających się cyfr z 11 razy 37 (czyli 1 + 3 + 7) wynosi 11.
 • (29) Liczby porządkowe tych dwunastu ksiąg w następujący sposób mogą być podzielone na trzy grupy: Pierwsza grupa, składająca się z jednej księgi, ma liczbę porządkową 1. Druga grupa, składająca się z tych, które mają dwie księgi [kończącą poprzedni podział Biblii i rozpoczynającą jej nowy podział], jako swe liczby porządkowe ma 5-6, 26-27, 39-40 oraz 65-66. Trzecia grupa, składająca się z trzech ksiąg (w tym Dziejów Apostolskich, które zaczynają i kończą jeden z podziałów Biblii), jako swe liczby porządkowe ma 43-45. Suma liczb porządkowych ksiąg z grup z jedną lub dwoma liczbami [księgami] wynosi 275 (czyli 11 razy 25);
 • (30) a suma z grupy mającej trzy liczby (księgi) to 132 (czyli 11 razy 12).
 • (31) Środkowa liczba porządkowa tej trzeciej grupy to 44 (czyli 11 razy 4),
 • (32) a jej pozostałe liczby porządkowe dają w sumie 88 (czyli 11 razy 8).

Poprzednia strona

Następna strona