Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza: części mowy w rozdziałach 1 i 2

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - ewangelia Mateusza: części mowy w rozdziałach 1 i 2Skoro, jak wykazaliśmy w poprzednich odcinkach, ilość różnych słów, form, słów razem wziętych, liter i ich wartości liczbowych w każdym rozdziale jest w układzie siódemkowym, to oczywiście w obydwu rozdziałach – pierwszym i drugim ewangelii Mateusza – razem wziętych także muszą one w sumie tworzyć system siódemkowy. Chociaż zarysy te dałyby w sumie wiele punktów, nie będziemy numerować ich jako takich, wykażemy jednak, że siódemki cechują także ich części mowy, tzn. rzeczowniki, czasowniki itd.:

(131, 132) W tych dwóch rozdziałach znajdują się łącznie 882 (czyli 18 razy 7 razy 7) słowa,
(134, 135, 136) oraz 4459 (czyli 13 razy 7 razy 7 razy 7) liter. Znamiennym faktem jest przy okazji to, że jedynym wspólnym dzielnikiem (nie licząc 1) liczb 42 [z punktu 130], 882 i 4459 jest tylko 7.
(137-141) W każdym z sześciu podziałów tych dwóch rozdziałów ogólna liczba słów jest podzielna przez 7,
(142-147) co dotyczy także liczby zawartych w nich liter.
(148) Jeśli słowa te podzielimy na części mowy, otrzymamy, co następuje: łączna ilość czasowników (bez imiesłowów) wynosi 133 (czyli 19 razy 7),
(149) a zawartych w nich liter jest 1008 (czyli 144 razy 7);
(150) imion własnych jest łącznie 161 (czyli 23 razy 7),
(151) a zawartych w nich liter jest 1008 (czyli 144 razy 7);
(152) rzeczowników pospolitych i przymiotników jest łącznie 126 (czyli 18 razy 7),
(153) a zawartych w nich liter jest 798 (czyli 114 razy 7);
(154) zaimków jest łącznie 56 (czyli 8 razy 7),
(155) a zawartych w nich liter jest 252 (czyli 36 razy 7);
(156) przysłówków jest łącznie 28 (czyli 4 razy 7),
(157) a zawartych w nich liter jest 112 (czyli 16 razy 7);
(158, 159) imiesłowów jest łącznie 49 (czyli 7 razy 7),
(160) a zawartych w nich, oraz w 145 przedimkach, liter jest 798 (czyli 114 razy 7);
(161) przedimków i przyimków jest łącznie 210 (czyli 30 razy 7);
(162) spójników jest łącznie 119 (czyli 17 razy 7),
(163) które razem z 65 przyimkami zawierają łącznie 483 (czyli 69 razy 7) litery.

Ponadto pomijamy bez przytaczania bardzo wiele zawartych w tych rozdziałach liczbowych zarysów siódemek, ósemek, dziewiątek i jedenastek, wierząc, że podaliśmy na ten temat wystarczająco dużo, by przekonać każdy uczciwy i otwarty umysł.
Poprzednia stronaNastępna strona