Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie księgi Ruty

Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie księgi RutyKsięga Ruty składa się z 85 wersetów, objętościowo jest więc 17 z kolei księgą, licząc księgi od najmniejszej ilości wersetów i zawarte są w niej cuda i piękności związane nie tylko z jej treścią, czy przepięknymi zdaniami (np. z rozdziału 1 wersetów 16 i 17), ale także z siódemkowością jej powierzchniowej struktury.

Zauważmy obecnie niektóre zawarte w niej siódemki:
(1 i 2) Bohaterką tej księgi jest kobieta – Ruta, Moabitka, która stała się prozelitką. Oprócz niej, księga ta wymienia jeszcze szereg innych osób, wymieniając ich imiona. Wszystkich imion, które dotyczą osób w niej wymienionych jest 99 – gdybyśmy pominęli imię „Mara”, jako dodatkowe, które sama nadała sobie Noemi, mielibyśmy w sumie 98 imion, co jest podzielne nie tylko przez siedem, ale i przez kwadrat liczby siedem (7 razy 7 razy 2).
(3) Gatunkowo w tej księdze jest 21 imion ludzkich o różniącym się brzmieniu (7 razy 3),
(4) z których 14 to imiona męskie (7 razy 2),
(5) a 7 to imiona żeńskie (7 razy 1),
(6) Te 21 różnych imion ludzkich należą do 20 osób, ponieważ jedna z nich (Noemi) posiada dwa imiona – Noemi i Mara. Z tych 20 osób wymienianych przez tą księgę, 14 to mężczyźni (7 razy 2), a 6 to kobiety.
(7) Tych 14 mężczyzn księga ta wymienia w sumie 56 razy (7 razy 8),
(8) a tych 6 kobiet (pomijając imię Mara) wymienia w sumie 42 razy (7 razy 6).
(9) Ruta, jako bohaterka księgi, jest wymieniona 14 razy (7 razy 2),
(10) a pozostałych 5 kobiet jest wymienionych w sumie 28 razy (7 razy 4), bez imienia Mara.
(11) Booz, jako mąż Ruty, wymieniony jest 21 razy (7 razy 3),
(12) a pozostałych 13 mężczyzn jest wymienionych w sumie 35 razy (7 razy 5).
(13) W sumie te dwie osoby, Ruta i Booz, są wymienione 35 razy (7 razy 5),
(14) a pozostałych 18 osób jest w sumie wymienione 63 razy (7 razy 9).
(14a i 14b) Każda z owych 20 osób jest przeciętnie wymieniana w tej księdze 4,9 raza, gdyby patrzeć na tą liczbę jako na liczbę całą, a nie ułamkową, to jest ona kwadratem liczby siedem – 7 razy 7 = 49.
(15) Z tych 20 różnych osób wymienianych w księdze Ruty, niektóre były ojcami, inne zaś matkami. Jako rodzice miały one dzieci, których imiona są podane w tej księdze. Osób, których dzieci są imiennie wymienione jest 14 (7 razy 2), dzieci pozostałych 6 osób nie są w niej wymienione.
(16) Rodzina Elimelecha, w poszerzonym gronie, składała się z 8 osób, to jest: Elimelecha, Noemi, Mahalona, Cheliona, Orfy, Ruty, Booza i Obeda. Tych 8 osób jest wymienione w tej księdze 77 razy (7 razy 11).
(17) Księga ta wymienia też 5 osób będących mężami, których żony są imiennie wymienione. Są to następujące osoby: Elimelech, Mahalon, Chelion, Booz i Juda. Tych pięciu mężów jest wymienionych 35 razy (7 razy 5).
(18) Dwie osoby są wymienione bezimiennie: a) sługa nad żeńcami i b) krewny Elimelecha. Te dwie osoby są wymienione łącznie 7 razy (7 razy 1).
(19) W księdze tej jest wymienione jedno miasto – Betlejem. Występuje ono pod dwiema nazwami: a) jako Betlejem i b) jako Efrata. Jako Betlejem występuje 7 razy (7 razy 1), a raz jako Efrata.
(20) Co ciekawe, przy wymienianiu tego miasta, to to, że siódmy z kolei raz występuje pod swoją drugą nazwą, tj. jako Efrata (7 razy 1)
(21) Księga ta wymienia również Boga Izraelskiego używając w stosunku do Niego czterech różnych określeń: a) Pan, b) Bóg, c) Wszechmogący i d) Pan Bóg Izraelski. Jest On w sumie wymieniany łącznie 21 razy (7 razy 3).
(22) Osoby, które go wymieniły należą do siedmiu różnych grup (7 razy 1): a) autor księgi Ruty, b) Noemi, c) Ruta, d) Booz, e) żeńcy, f) lud i starsi, g) niewiasty.
(23) Noemi wymieniła Go siedem razy (7 razy 1),
(24) autor księgi Ruty, Ruta oraz lud i starsi także w sumie wymienili Go siedem razy (7 razy 1),
(25) także Booz, żeńcy oraz niewiasty, również w sumie wymienili Go siedem razy (7 razy 1).
(26 i 27) Księga ta wymienia również niektóre liczebniki – jest ich w sumie dziesięć. Dotyczą one synów, lat, synowych, miarek i mężów. Są to następujące liczebniki: 2 (synami), 2 (synami), 2 (synami), 10 (lat), 2 (synowymi), 2 (synowymi), 6 (miarek), 6 (miarek), 10 (mężów), 7 (synów). Łączna wartość tych 10 liczebników to 2+2+2+10+2+2+6+6+10+7 = 49 (7 razy 7)

Wymieniliśmy tylko niektóre z przykładów użytku liczby siedem jak jest ona widoczna w powierzchniowej strukturze księgi Ruty, w podobny sposób jest ona zawarta także we wszystkich innych księgach, fragmentach i w całości Biblii.
Poprzednia stronaNastępna strona