Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 46-55 cz. 2

Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii - ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 46-55 cz. 2Wskazując strukturę siódemkową obecną w ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersetach 46-55, w poprzednim odcinku pokazaliśmy pierwszych 15 siódemek zawartych w tym krótkim fragmencie, dziś dodamy do nich 26 kolejnych.

(196) Wśród rzeczowników, które się odmieniają, 7 (czyli 1 razy 7) jest rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej,
(197) 7 (czyli 1 razy 7) z nich jest rodzaju męskiego w liczbie mnogiej,
(198) a 7 z nich jest rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej.
(199) Jeśli uwzględnimy nazwy Zbawiciel oraz Mocny (Bóg), mamy tutaj 7 (czyli 1 razy 7) nazw własnych.
(200) 14 (czyli 2 razy 7) spośród rzeczowników kończy się na „o”,
(201) a 7 (czyli 1 razy 7) z nich kończy się na „i”.
(202) Imiona Boga i rzeczy do Niego należących występują 7 (czyli 1 razy 7) razy.
(203) Zaimki użyte są w 7 (czyli 1 razy 7) różnych końcówkach fleksyjnych;
(204) aytos (w przypadkach zależnych) 7 (czyli 1 razy 7) razy występuje w liczbie pojedynczej;
(205) 7 (czyli 1 razy 7) razy występuje także w dopełniaczu liczby pojedynczej i mnogiej.
(206) 14 (2 razy 7) czasowników jest w trybie oznajmującym,
(207) a 14 [nie tych samych czasowników] (czyli 2 razy 7) jest w czasie aoryst [tzn. czasie przeszłym dokonanym];
(208) 7 (czyli 1 razy 7) z czasowników zaczyna się na „e”,
(209) z których 7 (czyli 1 razy 7) kończy się na „en”.
(210) Jeśli chodzi o spójniki, to kai [καὶ] („i”) w samej pieśni występuje 7 (czyli 1 razy 7) razy.
(211) 14 (czyli 2 razy 7) przedimków jest w liczbie pojedynczej,
(212) 14 (czyli 2 razy 7) przedimków zaczyna się na t;
(213) 7 (czyli 1 razy 7) słów zaczyna się na p,
(214 i 215) 14 (czyli 2 razy 7) słów zaczyna się na e [z czego 7 (czyli 1 razy 7) to czasowniki],
(216) a 14 (czyli 2 razy 7) słów zaczyna się na k;
(217) 7 (czyli 1 razy 7) słów kończy się na o,
(218) a 28 (czyli 4 razy 7) słów kończy się na i.
(219 i 220) 7 (czyli 1 razy 7) słów ma po 7 (czyli 1 razy 7) liter,
(221) a 7 (czyli 1 razy 7) słów ma ich po 9
Poprzednia stronaNastępna strona