Liczba 7 w Objawieniu św. Jana

Liczba 7 w Objawieniu św. JanaPrzedstawiając wielość sposobów, na jaki liczba 7 i jej wielokrotności pojawiają się w Biblii w sprawach związanych z Bogiem, w pierwszym odcinku niniejszej serii skupiliśmy się na początkowej części Starego Testamentu, dzisiaj więc, dla kontrastu, chcielibyśmy zająć się księgą kończącą Nowy Testament.

Siódemkową strukturę Pisma Świętego widać w Objawieniu (Apokalipsie) św. Jana, w jego:

 • 7 gwiazdach – rozdział 1 werset 16: „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku”;
 • 7 zborach i 7 posłańcach – rozdział 1 werset 11 „To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei”;
 • 7 świecznikach – rozdział 1 werset 12: „I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników”;
 • 7 aniołach – rozdział 1 werset 20: „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów”;
 • 7 duchach (naukach) Boga – rozdział 1 werset 4 „Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem”;
 • 7 rogach i 7 oczach – rozdział 5 werset 6: „Na środku tronu, wśród czterech istot żywych i pośród starszych zobaczyłem stojącego Baranka – jakby złożonego w ofierze. Miał on siedem rogów i siedmioro oczu, to jest siedem Duchów Boga posłanych na całą ziemię”;
 • 7 grzmotach – rozdział 10 wersety 3-4: „(3) i zawołał potężnym głosem jak ryczący lew. Gdy zawołał, siedem gromów odpowiedziało mu swoim grzmotem. (4) A kiedy przebrzmiało siedem gromów, zabrałem się do pisania. Usłyszałem jednak z nieba głos, który mówił: ‚Zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów, i nie pisz tego'”;
 • 7 pieczęciach – rozdział 5 werset 1: „W prawej ręce Siedzącego na tronie zobaczyłem zwój zapisany z obu stron i zapieczętowany siedmioma pieczęciami”;
 • 7 trąbach – rozdział 8 werset 1: „I ujrzałem siedmiu aniołów stojących przed Bogiem, którym dano siedem trąb”;
 • 7 czaszach z ich aniołami – rozdział 15 werset 7: „Jedna z czterech istot żywych dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków”;
 • 7 plagach – rozdział 21 werset 9: „Następnie jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami, podszedł do mnie i powiedział: „Chodź! Pokażę ci Oblubienicę, małżonkę Baranka”;
 • 3 i 1 czasów (7 połówek, przy okazji to też 3 i 1 x 360 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 12 werset 14: „Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce. Tam żywiono ją przez czas, czasy i połowę czasu z dala od węża”;
 • 42 miesiącach (42 x 30 = 1260 dni = 180 x 7) – rozdział 11 werset 2: „Pomiń natomiast zewnętrzny dziedziniec świątyni. Nie mierz go, gdyż został wydany poganom, którzy będą deptać Miasto Święte przez czterdzieści dwa miesiące”;
 • 1260 dniach (180 x 7) – rozdział 12 werset 6: „Kobieta zaś uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”;
 • oraz w 7 wizjach każdego okresu Objawienia.

Poprzednia strona

Następna strona