Prześladowanie i rozproszenie chrześcijan (rozdział 8 wersety 1-3)

Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

Na obrazku jest scena tłumu atakującego apostoła Pawła, którego przed naporem tłuszczy bronią rzymscy żołnierzeROZDZIAŁ ÓSMY

1. Wielkie się rozpoczęło od zdarzenia tego
Prześladowanie zboru jeruzalemskiego,
Więc się prócz apostołów wszyscy rozproszyli
I w Judei, Samarii krainach się kryli.

2. Szczepana zaś pobożni ludzie pogrzebali
I wszyscy z wielkim żalem go opłakiwali.

3. Tymczasem Saul niszczył zbór zapamiętale;
Do domów się wierzących wdzierał w gniewnym szale.
Tak mężczyzn jak niewiasty trapił bez sumienia,
Wywlekając ich z domów wtrącał do więzienia.
Poprzednia stronaNastępna strona