Podróż Barnaby i Saula z kolektą do Jeruzalemu (rozdział 11 wersety 27-30)

Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

Na obrazku jest grupa osób przysłuchujących się mówcy, w tym jedna osoba zapisuje słowa mówcy na pergaminieROZDZIAŁ JEDENASTY

27. W tym czasie do Antiochii mężowie przybyli
Z Jeruzalemu, którzy prorokami byli.

28. A powstawszy z nich jeden, Agabus imieniem,
Przepowiedział im, będąc pod Ducha natchnieniem,
Że głód wielki niebawem dotknie ziemię całą,
A co się za Klaudiusza rzeczywiście stało.

29. Uczniowie widząc przyszłe swych braci trudności,
Uzgodnili, że każdy według możliwości,
Pośle pomoc tym braciom, co w Judei żyli.

30. Postanowienie swoje wnet w czyn wprowadzili;
Barnabę i Saula następnie wybrali
I jałmużnę do starszych przez nich przekazali.
Poprzednia stronaNastępna strona