Druga podróż misyjna. Spór o Marka (rozdział 15 wersety 36-41)

Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

Na obrazku jest przedstawiona dyskusja - jeden mówca stoi w centrum, przemawiając z ręką zwróconą ku górze i wyciągniętym palcem wskazującym. Dookoła niego kilka innych osób stoi, lub siedzi, słuchając tego, co ma do powiedzenia.ROZDZIAŁ PIĘTNASTY

36. Po kilku dniach Paweł, powziąwszy plan nowy,
Zwrócił się do Barnaby, mówiąc tymi słowy:
„Wybierzmy się do wszystkich miast, w których byliśmy
I w których słowo Pańskie już zwiastowaliśmy,
Albowiem braci naszych odwiedzić się godzi
I zobaczyć jak im się obecnie powodzi”.

37. Barnaba chciał w tę drogę zabrać także Jana,

38. Którego zwano Markiem, lecz Paweł był zdania,
Że tego, który przecież opuścił ich w chwili,
Gdy w dalszą drogę mieli wyruszyć z Pamfilii
I nie chciał z nimi w pracy dłużej uczestniczyć,

39. Nie należy brać z sobą. Wskutek zdań różnicy
Rozeszli się, spór bowiem ostry się rozwinął.
Barnaba wziąwszy Marka, na Cypr z nim odpłynął;

40. Paweł zaś postanowił ruszyć w inne strony.
Łasce Pańskiej przez wszystkich braci poruczony,

41. Obrał sobie Sylasa i szedł od tej pory
Przez Syrię i Cylicję utwierdzając zbory.Poprzednia stronaNastępna strona