List do nawróconych chrześcijan (rozdział 15 wersety 22-35)

Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

Na obrazku widać kilku siedzących w grupie mężczyzn w szatach stylizowanych na okres biblijny, którzy o czymś dyskutująROZDZIAŁ PIĘTNASTY

22. By do końca rozwiązać problem zaistniały,
Apostołowie, starsi i zbór z nimi cały,
Wybrać postanowili mężów między sobą,
Co wśród nich zajmowali pozycję czołową:
Judę, którego zwano również Barsabaszem,
I Sylasa, by obaj, wyruszywszy razem,
Szli do zboru w Antiochii z Pawłem i Barnabą.

23. Posłali przez nich pismo z tak ujętą sprawą:
„Apostołowie, starsi i bracia zborowi,
Braciom z pogan, co służyć Panu są gotowi,
Co w Antiochii, Syrii i Cylicji mieszkają,
Zdrowia życząc, serdecznie wszystkich pozdrawiają.

24. Ponieważ słyszeliśmy, że do was przybyli
Od nas niektórzy i was zaniepokoili
Swoimi naukami, które rozsiewają
I w zamieszanie wasze dusze wprowadzają,
Do czego ich wcale nie upoważniliśmy,

25. Jednomyślną decyzją postanowiliśmy
Wybrać i wysłać do was mężów wraz z miłymi

26. Barnabą i Pawłem, tak bardzo oddanymi
Dla Jezusa Chrystusa imienia świętego,
Że życie poświęcili zupełnie dla Niego.

27. Judę i Sylasa więc do was posyłamy –
Ci powtórzą to samo ustnie między wami.

28. Otóż, bracia, zdało się Duchowi Świętemu
I nam, co radą służyć chcemy z was każdemu,
By nie nakładać na was ciężaru żadnego,
Prócz tego, co niezbędne dla dobra waszego:

29. Wstrzymujcie się od ofiar bożkom poświęconych,
Od krwi, od mięsa wszelkich stworzeń uduszonych
I od nierządu. Gdy się tego strzec będziecie,
Roztropnie uczynicie. Dobrze się więc miejcie!”

30. Przybywszy do Antiochii, wysłańcy zwołali
Całe zgromadzenie i list ten przekazali.

31. A gdy go przeczytano, cieszyli się z treści,
Albowiem pocieszenia wiele w sobie mieścił.

32. Juda i Sylas, którzy byli prorokami,
Umacniali częstymi braci kazaniami.

33. A gdy po jakimś czasie wrócić umyślili,
Z pokoju słowami ich bracia wyprawili

34. Do tych, co ich wysłali. Gdy przyszło rozstanie,
Sylas podjął decyzję, że tam pozostanie.

35. Paweł też i Barnaba w Antiochii zostali
I z drugimi wraz słowo Pańskie rozgłaszali.Poprzednia stronaNastępna strona