Wybór Macieja (rozdział 1 wersety 15-26)

Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

Wybór Macieja (rozdział 1 wersety 15-26)ROZDZIAŁ PIERWSZY

15. I stało się, w dniach owych, gdy się zgromadzono
W około studwudziesto – osobowe grono,
Że Piotr stanął wśród braci i rzekł do nich śmiało:

16. „Mężowie bracia! Pismo spełnić się musiało,
W którym Duch Święty dawno temu przepowiedział
Przez usta Dawidowe (bo on sam nie wiedział
O przyszłej zdrady czynie) świadczące z oddali
O Judaszu – tych wodzu, co Pana pojmali;

17. Bo był on zaliczony do grona naszego
I miał udział w tej służbie dzięki łasce Jego.

18. Otrzymawszy za ową nieprawość zapłatę,
Zakupił rolę za nią, jednakże w ślad za tym,
Powiesił się – pękł na pół, a wnętrzności jego
Wszystkie, jak na ohydę, wypłynęły z niego.

19. I stało się to znane z tej właśnie przyczyny
Wszystkim, co mieszkańcami są Jerozolimy;
Zatem więc Hakeldama nazwali tę rolę,
Co w ich własnym języku oznacza Krwi Pole.

20. Albowiem tak jest w księdze Psalmów napisane:
„Niechaj mieszkanie jego pustkowiem się stanie
I niechaj nikt nie mieszka w siedzibie takiego,
A inszy niechaj weźmie po nim urząd jego”.

21. Trzeba więc, by z tych jeden, co towarzyszyli
Nam przez czas ten cały, gdyśmy z Panem byli,

22. Począwszy od chrztu Jana, aż po dzień ów, w którym
Został od nas zebranych zabrany do góry,
Mógł świadkiem zmartwychwstania Jego być wraz z
nami”.
Wysłuchawszy słów Piotra wszyscy tam zebrani
Myśl podaną przez niego zaakceptowali

23. I zaraz spośród siebie dwóch wytypowali:
Józeja, co Barnabą i Justem był zwany,
I Macieja. Gdy wybór został dokonany,

24. Do Pana się zwrócili takowymi słowy:
„Ty, Panie, któryś modlitw słuchać jest gotowy,
Który znasz wszystkie serca, bowiem je stwarzałeś,
Racz wskazać z dwóch jednego – tego, co obrałeś,

25. Abyś cząstkę przydzielił, o Panie, i jemu,
Służby i apostolstwa naszego, któremu
Sprzeniewierzył się Judasz, zdradziecko działając,
Własną tym samym drogę i los obierając”.

26. Potem dali im losy, a gdy los rzucony
Padł wskazując Macieja – został dołączony
Do onych jedenastu apostołów grona
I na tym cała sprawa została skończona.
Poprzednia stronaNastępna strona