Istnieje SIEDEM układów krystalograficznych

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Istnieje SIEDEM układów krystalograficznych

Autor: br. P.O.

Część 11 – Istnieje SIEDEM układów krystalograficznych (czyli sposobów klasyfikacji kryształów ze względu na wewnętrzny układ ich cząsteczek):

  1. regularny
  2. tetragonalny
  3. rombowy
  4. jednoskośny
  5. trójskośny
  6. heksagonalny
  7. trygonalny (romboedryczny)

Poprzednia stronaNastępna strona