Istnieje SIEDEM gazów szlachetnych

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Istnieje SIEDEM gazów szlachetnych

Autor: br. P.O.

Część 28 – Istnieje SIEDEM gazów szlachetnych:

  1. hel
  2. neon
  3. argon
  4. krypton
  5. ksenon
  6. radon
  7. oganesson

Poprzednia stronaNastępna strona