Jest SIEDEM szczególnych szerokości geograficznych

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Jest SIEDEM szczególnych szerokości geograficznych

Autor: br. P.O.

Część 14 – Jest SIEDEM szczególnych szerokości geograficznych:

  1. Biegun północny (punkt przecięcia się osi obrotu Ziemi z hemisferą północną).
  2. Arktyczny Krąg Polarny (linia początku obszaru nocy polarnej na hemisferze północnej).
  3. Zwrotnik Raka (linia początku obszaru obserwowalności Słońca w zenicie na hemisferze północnej).
  4. Równik (linia dzieląca sferę ziemską na połowy (hemisfery); najdłuższy równoleżnik).
  5. Zwrotnik Koziorożca (linia początku obszaru obserwowalności Słońca w zenicie na hemisferze południowej).
  6. Antarktyczny Krąg Polarny (linia początku obszaru nocy polarnej na hemisferze południowej).
  7. Biegun południowy (punkt przecięcia się osi obrotu Ziemi z hemisferą południową).

Poprzednia stronaNastępna strona