Pięć zmysłów w człowieku jest umiejscowione w SIEDMIU częściach ciała

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Pięć zmysłów w człowieku jest umiejscowione w SIEDMIU częściach ciała

Autor: br. P.O.

Część 16 – Pięć zmysłów w człowieku umiejscowione jest w SIEDMIU następujących częściach ciała:

  1. prawe oko – wzrok
  2. lewe oko – wzrok
  3. prawe ucho – słuch
  4. lewe ucho – słuch
  5. nos – węch
  6. język – smak
  7. skóra – dotyk

Poprzednia stronaNastępna strona