Jest SIEDEM głównych ekologicznych grup rozrodczych ryb

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Jest SIEDEM głównych ekologicznych grup rozrodczych ryb

Autor: br. P.O.

Część 29 – Jest SIEDEM głównych ekologicznych grup rozrodczych ryb (odpowiadających ich SIEDMIU różnym strategiom rozrodczym):

  1. ryby litofilne (takie, które składają ikrę na twardym, piaszczysto-kamienistym podłożu, w miejscach płytkich o dobrze natlenionej wodzie)
  2. ryby fitofilne (takie, które składają ikrę na częściach roślin w wodach stojących)
  3. ryby psammofilne (takie, które składają ikrę przy brzegach pokrytych roślinnością, na częściach roślin lub na podłożu [np. żwirze lub piasku])
  4. ryby pelagofilne (takie, których ikra swobodnie unosi się w wodzie, w strefie pelagialnej)
  5. ryby pelagolitofilne (takie, które składają ikrę na twardym podłożu, ale ta jest zabierana przez nurt wody i unoszona nad dnem)
  6. ryby ostrakofilne (takie, które składają ikrę do jamy płaszczowej małży)
  7. ryby ochraniające ikrę (takie, które składają ikrę do gniazd, zagłębień, szczelin skalnych, muszli mięczaków lub inkubują w pysku jednego z rodziców, pilnują jej, a niektóre opiekują się również potomstwem)

Poprzednia stronaNastępna strona