Istnieje SIEDEM głównych płyt tektonicznych Ziemi

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Istnieje SIEDEM głównych płyt tektonicznych Ziemi

Autor: br. P.O.

Część 34 – Istnieje SIEDEM głównych płyt tektonicznych Ziemi:

  1. afrykańska;
  2. antarktyczna;
  3. eurazjatycka;
  4. indoaustralijska;
  5. pacyficzna;
  6. północnoamerykańska;
  7. południowoamerykańska;

oraz szereg mniejszych mikropłyt (co do ilości których poszczególni naukowcy się nie zgadzają – jako, że część z nich jest bardzo mała w stosunku do innych, choć pod względem budowy spełniają wszelkie stosowne kryteria).

Poprzednia strona