SIEDEM w zależności pól powierzchni koła i kwadratu

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

SIEDEM w zależności pól powierzchni koła i kwadratu

Autor: br. P.O.

Część 4 – Liczbę SIEDEM widać w zależności pól powierzchni koła i kwadratu:

Jeżeli podzielimy pole powierzchni koła o średnicy d przez pole powierzchni opisanego na nim kwadratu, to w wyniku (po zaokrągleniu do czterech cyfr znaczących) otrzymamy następujący ułamek: π / 4 ≈ 3,141592 / 4 ≈ 0,7854

Liczba 7854 może być przedstawiona jako wynik następującej operacji:

  • 7 x 1000 +
  • 7 x 100 +
  • 7 x 10 x 2 +
  • 7 x 2
  • = 7854

Alternatywnie:

SIEDEM w zależności pól powierzchni koła i kwadratu

Autor: br. P.O.

Ułamek 0,7854 =

  • 7/10 +
  • 7/100 +
  • 7/1000 x 2 +
  • 7/10000 x 2

Przy okazji także 7854 = 7 x 1122

Poprzednia strona

Następna strona